Welke geneesmiddelen verstoren orale anticonceptie?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:741-2

VRAAG 11. De waarschijnlijk verminderde betrouwbaarheid van de pil bij gelijktijdig gebruik van antibiotica en antibacteriële middelen is bekend en staat vermeld in lekenpers en in diverse bijsluiters (penicillines, nitrofurantoïne, co-trimoxazol, rifampicine).

De invloed van eveneens veel gebruikte middelen (anti-histaminica, fenothiazinederivaten, analgetica zoals paracetamol en enkele niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen) op de biologische beschikbaarheid is veel minder bekend en staat niet genoemd in het Farmaceutisch Kompas. Betekent dit dat deze interactie klinisch niet relevant is, of is ook hier een waarschuwing op haar plaats, zoals ‘Tijdens gebruik van deze medicijnen dient u gebruik te maken van aanvullende anticonceptieve maatregelen’?

ANTWOORD. Geneesmiddeleninteracties kunnen de betrouwbaarheid van orale contraconceptiva (OC) doen afnemen als de hoogte van de bloedspiegels van één van de bestanddelen verlaagd wordt, hetzij door een verminderde opname uit het darmkanaal, hetzij door een versnelde eliminatie, bijv. door onderbreking van de enterohepatische recirculatie (antibiotica) of door versnelling van de metabole afbraak…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties