Wel of geen antibiotica voor acute rinosinusitis: het pleit nog niet beslecht

Opinie
R.A.M.J. Damoiseaux
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2319-21
Abstract

Antibiotica voor acute rinosinusitis in de eerste lijn zijn weinig effectief.1 Toch schrijven huisartsen bij deze aandoening vaak antibiotica voor.2 Patiënten en dokters hebben blijkbaar het idee dat er een groep is die wél baat heeft bij antibiotica, zoals zij dat ook veronderstellen over kinderen met een otitis media acuta en over volwassenen met een acute bronchitis. Hoe krijgen wij een dergelijke subgroep, als die al bestaat, dan in beeld om tot een rationeler antibioticabeleid te komen bij patiënten met acute rinosinusitis?

Onderzoek bij acute rinosinusitis op basis van klinische symptomen heeft tot nu toe geen subgroepen laten zien die baat hebben bij antibiotica. Een reden kan zijn dat de verschillende onderzoeken te klein zijn om die subgroepen te identificeren. Onderzoeken zijn vaak moeilijk samen te voegen in systematische reviews, omdat de uitkomstmaten en patiëntenkenmerken slechts matig overeenkomen. Een andere manier om subgroepen in beeld te krijgen is…

Auteursinformatie

Contact Hr.dr.R.A.M.J.Damoiseaux, huisarts, Huisartsenpraktijk ‘De Hof van Blom’, Hof van Blom 7, 8051 JT Hattem (rdamoiseaux@hotmail.com)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties