Weinig prognostische betekenis van niet-radicale melanoomexcisie en van melanoomcellen in het re-excisiepreparaat voor totale en ziektevrije overleving van melanoompatiënten

Onderzoek
B.G. Molenkamp
B.J.R. Sluijter
B. Oosterhof
S. Meijer
P.A.M. van Leeuwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2288-93
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of er een verband is tussen enerzijds het type tumorexcisie bij patiënten met een huidmelanoom en de aanwezigheid van tumorcellen in het re-excisiepreparaat en anderzijds de totale en de ziektevrije overleving.

Opzet

Prospectief en descriptief.

Methode

In de periode augustus 1993-augustus 2004 diagnosticeerden wij bij 471 patiënten, al dan niet na een partiële excisie van een gepigmenteerde huidafwijking, een melanoom in klinisch stadium I/II. Deze patiënten ondergingen een re-excisie en een schildwachtklierprocedure in het VU Medisch Centrum te Amsterdam. Alle patiënten werden prospectief gevolgd; de gemiddelde follow-up was meer dan 5 jaar. De patiënten werden op twee manieren gegroepeerd: (a) naar het type primaire excisie (radicale excisie, krap-radicale excisie, niet-radicale excisie en stans- of incisiebiopsie) en (b) naar de aan- of afwezigheid van tumorcellen in het re-excisiepreparaat. De overleving werd geanalyseerd met behulp van het cox-regressiemodel, waarbij gecorrigeerd werd voor de 8 bekende belangrijkste determinanten van het melanoom.

Resultaten

Van de 471 patiënten was de primaire excisie radicaal bij 279, krap-radicaal bij 109 en niet-radicaal bij 52 patiënten; 31 patiënten ondergingen een stans- of incisiebiopsie. Er ondergingen 441 van de 471 patiënten een re-excisie en bij 41 van deze patiënten werden er tumorcellen gevonden in het re-excisiepreparaat. Zowel het type diagnostische biopsie als de aanwezigheid van tumorcellen in het re-excisiepreparaat had geen negatieve samenhang met de ziektevrije en de totale overleving van melanoompatiënten.

Conclusies

Niet-radicale diagnostische biopsieën hielden geen negatief verband met de ziektevrije en de totale overleving van melanoompatiënten.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2288-93

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Chirurgische Oncologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Mw.dr.B.G.Molenkamp, arts-onderzoeker; mw.drs.B.J.R.Sluijter, arts in opleiding tot chirurg; hr.drs.B.Oosterhof, medisch student; hr.prof.dr.S.Meijer en hr.prof.dr.P.A.M.van Leeuwen, chirurgen.

Contact hr.prof.dr.P.A.M.van Leeuwen (pam.vleeuwen@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties