Betere navolging van de richtlijn ‘Melanoom’

Onderzoek
Laetitia Veerbeek
Lonneke V. van de Poll-Franse
Marcel W. Bekkenk
Wilma Bergman
Harald J. Hoekstra
Marlies L.E.A. Jansen-Landheer
Wim H.J. Kruit
Wolter J. Mooi
Esther de Vries
Han J. van der Rhee
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A858
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de mate waarin de in 2005 herziene behandelingsrichtlijn voor het melanoom werd gevolgd en de aandachtspunten van de vorige richtlijnevaluatie (in 2001) werden geïmplementeerd.

Opzet

Retrospectief observationeel cohortonderzoek.

Methode

De evaluatie werd uitgevoerd met gegevens uit de pathologieverslagen van patiënten die in de periode 1 april-30 september 2007 gediagnosticeerd werden met een melanoom van de huid in de ziekenhuizen in de regio’s van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en het Integraal Kankercentrum West (IKW).

Resultaten

Voor 85% van de patiënten werd het melanoom conform de richtlijn in twee sessies behandeld met een diagnostische excisie gevolgd door een therapeutische re-excisie. Voor melanoma in situ was dit cijfer 69% en voor invasief melanoom 87%; de andere patiënten werden in één sessie behandeld. In de pathologieverslagen van de patiënten met een invasief melanoom werd de marge van de diagnostische excisie voor 64%, de breslow-dikte voor 97% en de aan- of afwezigheid van ulceratie voor 77% vastgelegd. In de IKW-regio werd de marge van re-excisie nagegaan: bij 86% van de patiënten met een invasief melanoom voldeed deze marge aan de richtlijn.

Conclusie

Ten opzichte van de vorige richtlijnevaluatie in 2001 was het excisiebeleid verbeterd. Verbetering van de rapportage van de excisiemarge en van de aan- of afwezigheid van ulceratie in het pathologieverslag verdient aanbeveling.

Auteursinformatie

Integraal Kankercentrum West, Leiden, afd. Kankerregistratie: dr.L.Veerbeek, gezondheidswetenschapper.

Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven, afd. Onderzoek: dr. L.V. van de Poll-Franse epidemioloog.

Reinier de Graaf Groep, Delft, afd. Dermatologie: dr. M.W. Bekkenk, dermatoloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden, afd. Huidziekten: prof.dr. W.Bergman, dermatoloog.

Universitair Medisch Centrum Groningen en Rijksuniversiteit Groningen, afd. Chirurgische Oncologie: prof.dr. H.J. Hoekstra, chirurg-oncoloog.

Integraal Kankercentrum Amsterdam: dr. M.L.E.A. Jansen-Landheer, directeur.

Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam, locatie Daniel den Hoed.

Afd. Interne oncologie: dr. W.H.J. Kruit, internist-oncoloog.

Afdelingen Maatschappelijke Gezondheidszorg en Dermatologie: dr. E. de Vries, epidemioloog.

VU medisch Centrum, Amsterdam, afd. Pathologie: prof.dr. W.J. Mooi, patholoog.

Haga Ziekenhuis, locatie Leyweg, Den Haag, afd. Dermatologie: dr. H.J. van der Rhee, dermatoloog.

Contact dr. L. Veerbeek (l.veerbeek@ikw.nl)

Verantwoording

Door de leden van de Nederlandse Melanoom Werkgroep werd inhoudelijk commentaar geleverd bij het tot stand komen van het artikel. Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de gegevensverzameling door de registratiemedewerkers van het Integraal Kankercentrum Zuid en het Integraal Kankercentrum West. De leden van de werkgroep Output van de Nederlandse Kankerregistratie verrichtten de analyse van de incidentiecijfers.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 9 oktober 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties