Tweede herziene consensus melanoom van de huid

Onderzoek
B.B.R. Kroon
W. Bergman
J.W.W. Coebergh
D.J. Ruiter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2015-9
Abstract

Samenvatting

In maart 1997 is de ‘Richtlijn melanoom van de huid, tweede herziene consensus’, verschenen. Enkele elementen daaruit zijn:

– Per jaar worden in Nederland ruim 1600 nieuwe melanomen gediagnosticeerd; de gemiddelde 5-jaarsoverleving bedraagt inmiddels meer dan 80.

– Onderzoek van een gepigmenteerde afwijking wordt vergemakkelijkt door het gebruik van een dermatoscoop.

– De aanbevolen marge van de diagnostische excisie is teruggebracht van 5 mm naar 2 mm op het oog normale huid rondom de afwijking; de marges bij definitieve excisie zijn: 1 cm normale huid bij een Breslow-dikte ≤ 2 mm; 2 cm bij een Breslow-dikte > 2 en ≤ 4 mm. Een marge van tenminste 2 cm lijkt ook verantwoord bij dikkere melanomen.

– Electieve (profylactische) regionale lymfklierdissectie wordt ontraden. Schildwachtklier(‘sentinel node’)-biopsie lijkt een veelbelovende methode om occulte metastasering in de regionale lymfklieren aan te tonen. Bij regionale lymfkliermetastasering moet een (therapeutische) formele lymfklierdissectie worden uitgevoerd.

– Bij inoperabele tumorgroei aan een extremiteit is regionale geïsoleerde perfusie geïndiceerd.

– Radiotherapie kan curatief (bijvoorbeeld als chirurgie niet mogelijk is), palliatief (eventueel in combinatie met hyperthermie) of postoperatief (bij vermoeden van niet-radicale resectie) worden toegepast.

– Adjuvante systemische therapie bij melanoompatiënten is nog experimenteel; de eerste resultaten van hoge doses interferon alfa zijn hoopgevend.

– Atypische (dysplastische) naevi en congenitale naevi zijn belangrijke risicofactoren voor een melanoom. Over het profylactisch verwijderen van alle congenitale naevi bestaat geen overeenstemming.

– Als duur van de follow-upperiode bij patiënten met een melanoom met Breslow-dikte ≤ 1,5 mm is 5 jaar voldoende (mits er geen histologische tekenen van regressie zijn), bij melanomen met een Breslow-dikte > 1,5 mm is deze periode 10 jaar. De patiënt dient actief te worden betrokken bij de follow-up (inspectie, palpatie). Routinematig bloedonderzoek, röntgenonderzoek of echografie heeft geen zin.

– Er zijn geen aanwijzingen dat micro-uitzaaiingen in hun groei worden gestimuleerd ten gevolge van hormonale veranderingen tijdens zwangerschap of pilgebruik.

– Overmatige blootstelling aan ultraviolette straling wordt ontraden.

Auteursinformatie

Het Nederlands Kanker InstituutAntoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Dr.B.B.R.Kroon, chirurg.

Academisch Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Leiden.

Mw.dr.W.Bergman, dermatoloog.

Erasmus Universiteit, Instituut Epidemiologie en Biostatistiek, Rotterdam.

Dr.J.W.W.Coebergh, epidemioloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Pathologie, Nijmegen.

Prof.dr.D.J.Ruiter, patholoog.

Contact dr.J.J.E.van Everdingen, Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, Postbus 20.064, 3502 LB Utrecht

Verantwoording

Namens de Nederlandse Melanoom Werkgroep, die de herziening van de consensustekst voorbereidde.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties