Herziene consensus melanoom van de huid
Open

Onderzoek
21-10-1990
F.H.J. Rampen, D.J. Ruiter, B.B.R. Kroon en Ph. Rümke

Op 15 juni 1990 werd een tweede consensusbijeenkomst gehouden over het melanoom van de huid. In het verslag hiervan worden in het kort de beleidsadviezen besproken met betrekking tot de diagnostiek en de behandeling van deze tumor. Speciale aandacht wordt geschonken aan de veranderingen in het beleid in vergelijking tot de eerste consensusbijeenkomst in 1984.