Nederlandse Patholoog-Anatomen Vereniging

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1903-12

148e wetenschappelijke vergadering gehouden op 5 en 6 februari 1988 te Nijmegen

D.J.Ruiter en F.H.J.Rampen (Nijmegen, Oss), Diagnostiek van het primaire melanoom

De klinische diagnostiek van het primaire huidmelanoom berust op zorgvuldige inspectie, waarbij wordt gelet op de lokalisatie en grootte van de afwijking en het aspect ervan. Op grond hiervan komt men tot een zekere mate van ‘verdenking’, die kan worden ingedeeld in minimaal, matig en zeer verdacht. Bij de diagnostische benadering van een huidafwijking waarbij vermoeden bestaat van melanoom, dient een excisiebiopsie te worden verricht. Als leidraad geldt, dat bij minimaal verdachte afwijkingen een krappe excisie wordt verricht…

Auteursinformatie

Nederlandse Patholoog-Anatomen Vereniging, pa Academisch Ziekenhuis, afd. Pathologie, Postbus 1918, 6201 BX Maastricht. Prof.dr.J.W.Arends, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties