Wees proactief bij verzuim door psychische problemen

Opinie
Tim C. olde Hartman
Lieke J.A. Hassink-Franke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7387
Abstract

Psychische problemen veroorzaken ongeveer 30% van alle ziekteverzuim. Bijna een derde van de werknemers die na dergelijk ziekteverzuim weer aan het werk gaat, krijgt een terugval waarbij ze opnieuw uitvallen op het werk. Het ziekteverzuim duurt dan vaak langer en het risico op arbeidsongeschiktheid in de toekomst is hoger. Huisartsen en bedrijfsartsen hebben daarom een belangrijke taak in het voorkomen van terugval bij deze zieke werknemers. Maar pakken zij deze rol wel voldoende op?

De richtlijn ‘Handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met psychische problemen’ van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is hier duidelijk over: ‘Er dient een terugvalpreventieconsult plaats te vinden nadat de werknemer weer volledig aan het werk is’.1 Bedrijfsartsen volgen dit advies echter zelden.2 De NHG-standaard ‘Depressie’ wijdt welgeteld 4 zinnen aan terugvalpreventie en zegt weinig concreet: ‘Geef de instructie vroegtijdig contact op te nemen bij recidiefklachten’.3 In deze standaard wordt…

Auteursinformatie

RadboudUMC, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen.

Dr. T.C. olde Hartman en dr. L.J.A. Hassink-Franke, huisartsen.

Contact dr. T.C. olde Hartman (t.oldehartman@elg.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 februari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Tim C. olde Hartman ICMJE-formulier
Lieke J.A. Hassink-Franke ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties