Samenvatting van de NHG-standaard ‘Angst’

Klinische praktijk
Mariëlle J.P. van Avendonk
Lieke J.A. Hassink-Franke
Berend Terluin
Harm W.J. van Marwijk
Tjerk Wiersma
Jako S. Burgers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4509
Abstract

Samenvatting

  • In de NHG-standaard ‘Angst’ komen naast de verschillende typen angststoornissen ook angstklachten aan bod.

  • Het onderscheid tussen angstklachten en de verschillende angststoornissen is van belang voor de prognose en de keuze van behandeling.

  • De diagnostiek vindt zo nodig verspreid over meerdere consulten plaats.

  • De behandeling gaat uit van het ‘stepped-care’ model. Bij angstklachten volstaat voorlichting met controleafspraken en bij een angststoornis met een geringe ziektelast volstaan voorlichting en zelfhulpadviezen onder begeleiding. Bij onvoldoende effect daarvan of bij ernstige ziektelast zijn eerst cognitieve gedragstherapie, daarna een antidepressivum of beide aangewezen.

  • Indien een antidepressivum gestart wordt, hebben SSRI’s een lichte voorkeur boven tricyclische antidepressiva vanwege het kleinere risico op ernstige bijwerkingen.

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling & Wetenschap, Utrecht.

Dr. M.J.P. van Avendonk, huisarts n.p. en wetenschappelijk medewerker; dr. T. Wiersma, huisarts en seniorwetenschappelijk medewerker; dr. J.S. Burgers, huisarts.

UMC St. Radboud, Nijmegen.

Dr. L.J.A. Hassink-Franke, huisarts en onderzoeker.

VUmc, Amsterdam.

Dr. B. Terluin, huisarts n.p. en senior-onderzoeker; dr. H.W.J. van Marwijk, huisarts en universitair hoofddocent.

Verantwoording

Belangenconflict: H.W.J. van Marwijk ontving financiële vergoeding van Pfizer voor het houden van een lezing. L.J.A. Hassink-Franke ontving vacatiegelden van het NHG. B. Terluin ontving en het instituut waarvoor hij werkzaam is, ontvingen gelden van het NHG voor het bijwonen van werkgroepbijeenkomsten en van verschillende instellingen voor na- en bijscholing en kregen royalty’s van Uitgeverij Datec BV voor het commercieel gebruik van de 4DKL. M. van Avendonk ontving gelden van Sanofi-Aventis voor het bijwonen van een congres en kreeg royalty’s voor het boek ‘Leven met Diabetes’. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 2 februari 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Mariëlle J.P. van Avendonk ICMJE-formulier
Lieke J.A. Hassink-Franke ICMJE-formulier
Berend Terluin ICMJE-formulier
Harm W.J. van Marwijk ICMJE-formulier
Tjerk Wiersma ICMJE-formulier
Jako S. Burgers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties