De standaard 'Angststoornissen' (eerste herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de psychiatrie

Opinie
I.M. van Vliet
A.J.L.M. van Balkom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1200-2
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1197 en 1211.

In de algemene bevolking behoren angststoornissen, naast depressie en verslavingsziekten, tot de frequentst voorkomende psychiatrische aandoeningen. Ze hebben een belangrijke negatieve invloed op het algemeen functioneren van de patiënt en diens naaste omgeving. Behalve het persoonlijke leed dat hiermee gepaard gaat, zorgt het hebben van een angststoornis tevens voor een verstoring van het beroepsmatig functioneren en het heeft daardoor ook sociaal-economische consequenties.

Wat betreft de diagnostiek en behandeling van angststoornissen hebben er de laatste decennia belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. De diagnostiek volgens de DSM-IV is inmiddels wijdverbreid.1 Met betrekking tot de behandeling zijn er vele gecontroleerde studies verricht, zowel naar de farmacologische als naar de psychologische behandelmogelijkheden. Dit maakt het mogelijk om evidence-based behandelrichtlijnen op te stellen.

In 1997 en 1998 verschenen de eerste behandelrichtlijnen voor angststoornissen, van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Psychiatrie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Mw.dr.I.M.van Vliet, psychiater.

VU Medisch Centrum, afd. Psychiatrie, en Angstpolikliniek van GGZ Buitenamstel, Amsterdam.

Hr.prof.dr.A.J.L.M.van Balkom, psychiater.

Contact mw.dr.I.M.van Vliet (i.m.van_vliet@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties