Samenvatting van de standaard 'Angststoornissen' (eerste herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Klinische praktijk
B. Terluin
M.H. Grol
L. Pijnenborg
A.N. Goudswaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1211-5
Abstract

Samenvatting

- Angststoornissen worden gekenmerkt door buitensporige angst die aanleiding geeft tot subjectief lijden of tot een belemmering van het dagelijks functioneren.

- Het herkennen van angststoornissen is moeilijk. Huisartsen moeten aan de mogelijkheid blijven denken, vooral bij frequent spreekuurbezoek of onbegrepen klachten.

- De hoeksteen van de behandeling is voorlichting. Dit kan worden ondersteund met NHG-patiëntenbrieven.

- Cognitieve gedragstherapie en medicamenteuze therapie in de vorm van antidepressiva zijn evenwaardige behandelingen voor de meeste patiënten met angststoornissen. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt in overleg met de patiënt.

- Bij comorbiditeit in de vorm van een depressieve stoornis is medicamenteuze behandeling geïndiceerd.

- Cognitieve gedragstherapie door de huisarts is een facultatieve optie, gezien de benodigde vaardigheden en forse tijdsinvestering.

- Tricyclische antidepressiva en selectieve serotonineheropnameremmers zijn bij de meeste angststoornissen even effectief. De keuze voor een antidepressivum wordt gemaakt op basis van bijwerkingen, comorbiditeit en comedicatie.

- Antidepressiva moeten minimaal 6-12 maanden worden gebruikt.

- Wanneer behandeling door de huisarts niet binnen 8-12 weken tot verbetering leidt, volgt consultatie van of verwijzing naar een therapeut met ervaring in cognitieve gedragstherapie.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1211-5

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.

Hr.dr.B.Terluin, mw.dr.M.H.Grol, mw.dr.L.Pijnenborg en hr.dr.A.N.Goudswaard, huisartsen.

Contact mw.dr.M.H.Grol

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties