Geneeskundige armenzorg: een verdwenen praktijk?
Open

06-01-2009
Igor van Laere, sociaal geneeskundige Daklozenzorg

Met de komst van moderne medische voorzieningen en de verdwijning van academische centra als burchten van zorg uit het hart van arme wijken zijn de geneeskundige armenzorg en academische verwondering voor de onderlaag verdwenen. Bovendien gaat de huisdokter amper nog op huisbezoek. De armen en de zwakken verdienen tijdig medisch contact. Het uitblijven van tijdige hulp zorgt voor een stijging van het aantal bedden in de maatschappelijke opvang en verslavingszorg, voor gedwongen psychiatrie en voor armen en zwervers achter tralies. Voor de armen en de zwakken komt de dokter altijd te laat.

Sociale werkplaats

Bennie kon niet meekomen op school en werkte later in ...