Ongelijkheid in voor kwaliteit van leven gecorrigeerde levensverwachting

We leven langer, maar ook in goede gezondheid?*

Onderzoek
Pieter van Baal
Maria Gheorghe
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D806
Abstract

Samenvatting

Doel

Kwantificeren van trends in voor kwaliteit gecorrigeerde levensverwachting (QALE) naar opleidingsniveau in Nederland voor de jaren 2001-2011.

Opzet

Retrospectief onderzoek.

Methode

Voor dit onderzoek gebruikten we gegevens uit meerdere bronnen. Met regressiemodellen schatten we sterfte en kwaliteit van leven als functie van geslacht, opleiding, leeftijd en kalenderjaar. Kwaliteit van leven was gemeten met de vragenlijst SF-6D. Om de QALE te berekenen combineerden we schattingen van sterfte en kwaliteit van leven in Sullivan-overlevingstafels.

Resultaten

Over de periode 2001-2011 nam de kwaliteit van leven toe en daalde de sterfte voor alle opleidingscategorieën. Dit resulteerde in een stijging van de QALE, variërend van 1,5-3 jaar afhankelijk van geslacht en opleiding. De QALE steeg minder sterk voor laag- dan voor hoogopgeleiden. Het grootste deel van deze stijgende ongelijkheid in QALE was te wijten aan een grotere ongelijkheid in sterfte.

Conclusie

Nederlanders leven langer en met een betere kwaliteit van leven, maar de ongelijkheden in QALE zijn toegenomen.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in The European Journal of Public Health (2016;26:794-9) met als titel ‘Health inequalities in the Netherlands: trends in quality-adjusted life expectancy (QALE) by educational level’. Afgedrukt met toestemming.

Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam.

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG): dr. P. van Baal, gezondheidseconoom.

institute for Medical Technology Assessment (iMTA): dr. M. Gheorghe, gezondheidseconoom.

Contact dr. P. van Baal (vanbaal@bmg.eur.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: de auteurs ontvingen een onderzoeksubsidie van ZonMw (projectnr. 200400009).

Auteur Belangenverstrengeling
Pieter van Baal ICMJE-formulier
Maria Gheorghe ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties