Levensverwachting stijgt, maar verschil tussen laag- en hoogopgeleiden blijft groot

Onderzoek
Mohammed Kardal
Bob J.H. Lodder
Joop Garssen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A689
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of het verschil in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden sinds 1997 is veranderd.

Opzet

Statistische analyse van register- en enquêtegegevens.

Methode

Koppeling op persoonsniveau van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministraties en de Enquête Beroepsbevolking van het CBS.

Resultaten

Een hogere opleiding ging bij zowel mannen als vrouwen samen met een significant hogere levensverwachting. In de periode 1997-2005 was de levensverwachting van mannen voor alle opleidingscategorieën met circa 2 jaar toegenomen. Bij vrouwen bedroeg de winst ongeveer 1 jaar, maar was er in de loop van de onderzoeksperiode geen ontwikkeling. De kloof in levensverwachting tussen de laagste opleidingsgroep (basisonderwijs) en de hoogste bleef in de onderzoeksperiode met 5 à 6 jaar vrijwel constant.

Conclusie

Onze bevindingen wijzen op zowel gunstige als minder gunstige ontwikkelingen. Gunstig is dat, althans onder mannen, alle bevolkingsgroepen leken te hebben geprofiteerd van de recente relatief sterke winst in levensverwachting. Minder gunstig is het feit dat de kloof tussen de laagste opleidingsgroep (basisonderwijs) en de hoogste niet was verkleind.

Auteursinformatie

Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag.

Drs. M. Kardal, wiskundige; drs. B.J.H. Lodder, econometrist; drs. M.J. Garssen MSc, demograaf.

Contact drs. M. Kardal (mkdl@cbs.nl)

Verantwoording

Prof.dr. Johan P. Mackenbach (Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam), sociaalgeneeskundige en dr. Anton E. Kunst, demograaf (Academisch Medisch Centrum, Amsterdam) gaven commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 juli 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties