Roken, alcohol- en druggebruik in Utrecht, risicogroepen en sociaal-economische verschillen in 1999 en 2003

Onderzoek
J.A. Verburg
J. Toet
E.J.C. van Ameijden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2113-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Het onderzoeken van veranderingen in sociaal-economische verschillen in roken, alcohol- en druggebruik in de gemeente Utrecht.

Opzet

Herhaald dwarsdoorsnedeonderzoek.

Methode

Door middel van enquêtes in de algemene Utrechtse bevolking in de leeftijd van 16-54 jaar werd in 1999 en in 2003 informatie verzameld over roken en het gebruik van alcohol, cannabis, ecstasy of overige drugs. In 1999 werden gegevens verkregen van 2485 responders (respons: 56) en in 2003 van 1840 (54). De man-vrouwratio was 4:6.

Resultaten

Het percentage personen dat rookte was 43 in 1999 en 34 in 2003. Overmatig gebruik van alcohol werd aangegeven door 21 in zowel 1999 als 2003, cannabisgebruik werd aangegeven door 13 respectievelijk 14, en gebruik van harddrugs door 1-3 in zowel 1999 als 2003. Autochtonen, mannen, ongehuwden en personen met een laag opleidings- of inkomensniveau vormden een risicogroep voor overmatig alcoholgebruik, roken en cannabisgebruik. Personen met een lage sociaal-economische status waren in 2003 even vaak roker als in 1999, terwijl meer van hen alcohol, cannabis of ecstasy gebruikten. Personen met een hogere sociaal-economische status waren in 2003 veel minder vaak roker dan in 1999, terwijl minder van hen cannabis gebruikten en het ecstasygebruik even hoog was.

Conclusie

In 2003 waren er in de onderzochte bevolking van Utrecht grotere sociaal-economische verschillen in middelengebruik dan in 1999. Bij personen met een lagere sociaal-economische status was er een toename van ongezond gedrag op het gebied van gebruik van alcohol, cannabis en ecstasy.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2113-8

Auteursinformatie

GG&GD Utrecht, afd. Bestuur en Bedrijf, Bureau Epidemiologie en Informatie, Postbus 2423, 3500 GK Utrecht.

Mw.J.A.Verburg, arts; hr.J.Toet en hr.dr.E.J.C.van Ameijden, epidemiologen.

Contact mw.J.A.Verburg (jooskeverburg@hotmail.com)

Ook interessant

Reacties