Sociaal-economische verschillen in sterfte naar doodsoorzaak*

Eerste Nederlandse gegevens
Onderzoek
29-10-2014
Ivana Kulhánová, Rasmus Hoffmann, Terje A. Eikemo, Gwenn Menvielle en Johan P. Mackenbach

Doel

De omvang van relatieve en absolute sociaal-economische verschillen in sterfte vaststellen in Nederland naar geslacht en doodsoorzaak.

Opzet

Beschrijvende studie op basis van routinematig verzamelde gegevens.

Methode

Gegevens over het opleidingsniveau van deelnemers van 30-79 jaar oud aan de Nederlandse ‘Enquête beroepsbevolking’, afgenomen in de periode 1998-2002, werden gekoppeld aan mortaliteitsgegevens uit de periode 1998-2007. We berekenden hazardratio’s met Cox-regressieanalyse, naar leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfers en partiële levensverwachtingen naar opleidingsniveau. We vergeleken de resultaten van Nederland met die van andere Europese landen.

Resultaten

Het risico op overlijden was ongeveer 2 keer groter onder laagopgeleide mannen en vrouwen dan onder hun hoogopgeleide tegenhangers. De omvang van de ongelijkheden in sterfte was vergelijkbaar met die in andere landen in Noordwest-Europa, maar de ongelijkheid in sterfte aan longkanker was in Nederland aanzienlijk groter, vooral onder mannen.

Conclusie

Nederland heeft grote sociaal-economische verschillen in sterfte, vooral voor aan roken gerelateerde doodsoorzaken. Deze grote ongelijkheid vereist de dringende aandacht van beleidsmakers.