Eerste Nederlandse gegevens

Sociaal-economische verschillen in sterfte naar doodsoorzaak*

Onderzoek
Ivana Kulhánová
Rasmus Hoffmann
Terje A. Eikemo
Gwenn Menvielle
Johan P. Mackenbach
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8188
Abstract

Samenvatting

Doel

De omvang van relatieve en absolute sociaal-economische verschillen in sterfte vaststellen in Nederland naar geslacht en doodsoorzaak.

Opzet

Beschrijvende studie op basis van routinematig verzamelde gegevens.

Methode

Gegevens over het opleidingsniveau van deelnemers van 30-79 jaar oud aan de Nederlandse ‘Enquête beroepsbevolking’, afgenomen in de periode 1998-2002, werden gekoppeld aan mortaliteitsgegevens uit de periode 1998-2007. We berekenden hazardratio’s met Cox-regressieanalyse, naar leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfers en partiële levensverwachtingen naar opleidingsniveau. We vergeleken de resultaten van Nederland met die van andere Europese landen.

Resultaten

Het risico op overlijden was ongeveer 2 keer groter onder laagopgeleide mannen en vrouwen dan onder hun hoogopgeleide tegenhangers. De omvang van de ongelijkheden in sterfte was vergelijkbaar met die in andere landen in Noordwest-Europa, maar de ongelijkheid in sterfte aan longkanker was in Nederland aanzienlijk groter, vooral onder mannen.

Conclusie

Nederland heeft grote sociaal-economische verschillen in sterfte, vooral voor aan roken gerelateerde doodsoorzaken. Deze grote ongelijkheid vereist de dringende aandacht van beleidsmakers.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in International Journal of Public Health (27 juni 2014 (epub)) met als titel ‘Educational inequalities in mortality by cause of death: first national data for the Netherlands.’ Afgedrukt met toestemming.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

I. Kulhánová, MSc, demograaf; dr. R. Hoffmann, socioloog; prof. T.A. Eikemo, socioloog (tevens: Norwegian University of Science and Technology, dept. Sociology and Political Science, Trondheim, Noorwegen); prof.dr. J.P. Mackenbach, sociaal geneeskundige en epidemioloog.

Sorbonne Universités, Pierre Louis Institute of Epidemiology and Public Health, Parijs, Frankrijk.

Dr. G. Menvielle, epidemioloog.

Contact prof.dr. J.P. Mackenbach (j.mackenbach@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: voor dit onderzoek werd subsidie ontvangen van de Europese Commissie (projectnummer 20081309), ZonMw (projectnummer 121020026) en Netspar (in het kader van het project ‘Causes and consequences of rising life expectancy in the Netherlands’).

Auteur Belangenverstrengeling
Ivana Kulhánová ICMJE-formulier
Rasmus Hoffmann ICMJE-formulier
Terje A. Eikemo ICMJE-formulier
Gwenn Menvielle ICMJE-formulier
Johan P. Mackenbach ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Roken

Ook interessant

Reacties