Waterijs na een operatie vermindert opiaatbehoefte

Onderzoek
Tine van de Donk
Berdine Bakker
Bas Postulart
Karlien Renckens
Linda Snak
Daniel Kleinloog
Monique van Velzen
Albert Dahan
Nick van Dasselaar
Marieke Niesters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1467
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken wat het effect is van de consumptie van een waterijsje op acute postoperatieve pijn.

Opzet

Gerandomiseerd prospectief interventieonderzoek.

Methode

In totaal werden 100 patiënten die gepland stonden voor een electieve laparoscopische cholecystectomie gerekruteerd voor deelname aan de studie. Patiënten werden gerandomiseerd tussen het postoperatief wel of niet ontvangen van een waterijsje op de verkoeverkamer. Vervolgens werden op de verkoeverkamer en gedurende de eerste 24 h na de ingreep het analgeticagebruik (opiaten en niet-opiaten), de pijnscores en de aanwezigheid van misselijkheid en braken geregistreerd. De studie staat geregistreerd in het Nederlands Trial Register onder nummer NTR5335.

Resultaten

De pijnscores op de verkoeverkamer en gedurende de eerste 24 h na de ingreep waren gelijk voor patiënten die waterijs hadden ontvangen en patiënten die dit niet hadden gekregen. De consumptie van waterijs verlaagde de postoperatieve opiaatbehoefte op de verkoeverkamer significant (cumulatieve dosis piritramide: 6,6 mg (SD: 4,0) zonder waterijsje vs. 4,9 mg (SD: 4,2) met waterijsje; p = 0,04). Patiënten die geen waterijs ontvingen hadden ook meer behoefte aan additionele pijnstilling (niet-opiaten) dan patiënten die wel waterijs hadden ontvangen (31 vs. 10%; p = 0,01). De score voor de totale hoeveelheid toegediende analgetica (opiaten en niet-opiaten) was hoger in de patiëntengroep zonder waterijs (2,9; SD: 1,8) dan in de groep met waterijs (2,2; SD: 1,7; p = 0,03). Er was geen verschil tussen de twee studiegroepen in pijnscores of analgeticagebruik op de afdeling gedurende de eerste 24 h na de ingreep.

Conclusie

De consumptie van waterijs na een operatie verlaagt het postoperatieve analgeticagebruik op de verkoeverkamer.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Anesthesiologie, Leiden.

Drs. T. van de Donk, junior onderzoeker; drs. B. Bakker, drs. K. Renckens, drs. L. Snak en dr. D. Kleinloog, arts-assistenten; dr. M. van Velzen, senior onderzoeker; prof.dr. A. Dahan, anesthesioloog; dr. M. Niesters, senior onderzoeker en arts-assistent.

Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Anesthesiologie, Delft.

B. Postulart, verkoevermedewerker; dr. N. van Dasselaar, anesthesioloog.

Contact prof.dr. A. Dahan (a.dahan@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Tine van de Donk ICMJE-formulier
Berdine Bakker ICMJE-formulier
Bas Postulart ICMJE-formulier
Karlien Renckens ICMJE-formulier
Linda Snak ICMJE-formulier
Daniel Kleinloog ICMJE-formulier
Monique van Velzen ICMJE-formulier
Albert Dahan ICMJE-formulier
Nick van Dasselaar ICMJE-formulier
Marieke Niesters ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

De in het artikel genoemde dosering diclofenac ("75 mg/kg i.v. in 10 min") lijkt mij niet juist. Dit zal ongetwijfeld "75 mg i.v. in 10
min" moeten zijn.

Menno Bakker, apotheker 

Beste heer Bakker,

Bedankt voor uw oplettende oog. Inderdaad is deze dosering onjuist. Er is eenmalig 75 mg diclofenac i.v. toegediend in 10 minuten. De notitie mg/kg is onjuist.

Met vriendelijke groet,

Marieke Niesters, senior-onderzoeker en AIOS Anesthesiologie