Onbedoelde overdosering door derden van patiëntgecontroleerde analgesie bij een kind na een operatie

Klinische praktijk
Willem L.H. Smelt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B64
Abstract

Samenvatting

Bij een 7-jarige jongen, die een operatie had ondergaan wegens pectus excavatum, ontstond een overdosering met morfine. De patiënt kreeg na de operatie een combinatie van continue intraveneuze toediening van morfine en intraveneuze patiëntgecontroleerde analgesie (PCA) met morfine. De ouders hadden de doseerknop geregeld bediend omdat zijn meenden dat hun kind pijn had. Zo doorbraken zij de veiligheidskring (negatieve ‘feedback-loop’) van de PCA, die erin bestaat dat patiënten die te gesedeerd zijn om de knop te bedienen, dat ook niet meer doen. Er traden ademhalingsproblemen op door forse overdosering. Ondanks de evidente verschijnselen van overdosering werd door de verpleegkundige geen alarm geslagen totdat er een apneu optrad. De patiënt werd kortdurend beademd, de toediening van morfine werd gestopt en de ademhaling herstelde zich. De volgende dag werd de intraveneuze toediening van morfine via de perfusor hervat.

Auteursinformatie

Isala klinieken, afd. Anesthesiologie en Pijnbehandeling, Zwolle.

Contact Dr. W.L.H. Smelt, anesthesioloog (w.l.h.smelt@isala.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 september 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties