Parenterale toediening van lage doseringen ketamine ter behandeling van neuropathische pijn bij patiënten met kanker

Klinische praktijk
P.E. Lee Kong
D.G. Snijdelaar
B.J.P. Crul
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2556-8
Abstract

Samenvatting

Bij 3 patiënten, een vrouw van 52 jaar met een naar het skelet gemetastaseerd blaascarcinoom, een 54-jarige man met een gemetastaseerd schildkliercarcinoom en een 40-jarige man met een non-Hodgkin-lymfoom, ontstond neuropathische pijn die zich met door de patiënt toegepaste opioïdtoediening onvoldoende liet bestrijden. Het is bekend dat ketamine, een N-methyl-D-aspartaat(NMDA)-receptorantagonist, de door opioïden geïnduceerde analgesie kan verbeteren. In de overbruggingsperiode tot een invasieve behandeling kregen de 3 patiënten parenteraal een continue lage dosis ketamine (2-5 μg/kg/min). Bij de twee eersten was de pijnstilling daardoor dermate goed, dat zij besloten af te zien van een invasieve pijnbehandeling en de ketaminetoediening in de thuissituatie voortzetten tot hun overlijden. Bij de derde patiënt kon door de toevoeging van ketamine een adequate pijnstilling bereikt worden in de overbruggingsperiode tot een invasieve behandeling met een intrathecale katheter.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Anesthesiologie/Pijncentrum, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

P.E.Lee Kong, assistent-geneeskundige; D.G.Snijdelaar en prof.dr.B.J.P.Crul, anesthesiologen.

Contact D.G.Snijdelaar (d.snijdelaar@anes.azn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties