Herziene richtlijn ‘Postoperatieve pijn’

Klinische praktijk
Peter L. Houweling
Marja L. Molag
Rianne L.M. van Boekel
Serge J.C. Verbrugge
Ingrid M.M. van Haelst
Markus W. Hollmann
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A7005
Abstract

Samenvatting

  • Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) heeft een multidisciplinaire werkgroep de richtlijn ‘Postoperatieve pijnbestrijding’ voor volwassenen en kinderen uit 2003 herzien.

  • De belangrijkste reden voor herziening was de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen en toedieningsvormen. De opvallendste wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn zijn de volgende.

  • De organisatie van zorg is aangepast aan de vigerende thema’s voor veiligheidsmanagement en een predictiemodel voor postoperatieve pijn is toegevoegd.

  • De geneesmiddelen oxycodon, esketamine, pregabaline, gabapentine en metamizol zijn toegevoegd, alsmede nieuwe toedieningsvormen en technieken om postoperatieve pijn te voorkomen.

  • De herziene richtlijn is terughoudender dan de vorige in de keuze voorepidurale pijnstilling. Bij patiënten met relatieve contra-indicaties voor epidurale pijnstilling worden perifere en locoregionale blokkades of multimodale pijnbestrijding geadviseerd.

  • Bij postoperatieve misselijkheid en braken wordt geadviseerd dexamethason, droperidol en 5-HT3-antagonisten te geven, bij voorkeur als combinatietherapie. Niet-medicamenteuze behandeling wordt niet aangeraden.

Auteursinformatie

*Namens de werkgroep Postoperatieve pijn, waarvan de samenstelling aan het eind van dit artikel vermeld wordt.

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.

Dr. P.L. Houweling en prof.dr.dr. M.W. Hollmann, anesthesiologen;

Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

dr. S.J.C. Verbrugge, anesthesioloog-intensivist.

Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

Dr. M.L. Molag, epidemioloog.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

R.L.M. van Boekel, verpleegkundig consulent.

Dr. I.M.M. van Haelst, ziekenhuisapotheker.

Contact dr. P.L. Houweling (phouweling@diakhuis.nl)

Verantwoording

De werkgroep Postoperatieve pijn bestond uit: dr. P.L. Houweling, anesthesioloog (voorzitter); P.M. Ruikes, verpleegkundig specialist; dr. M.I. van Berge Henegouwen, chirurg; dr. S.J.C. Verbrugge, anesthesioloog-intensivist; drs. A. Tjon, cardiothoracale chirurg; drs. D.B.M. van der Werff, kinderanesthesioloog; dr. I.M.M. van Haelst, ziekenhuisapotheker; drs. H. Verburg, orthopedisch chirurg; R. van Boekel, verpleegkundig pijnconsulent (V&VN Pijnverpleegkundigen); prof.dr. D. Tibboel, kinderarts; prof.dr.dr. M.W. Hollmann, anesthesioloog; ir. T.A. van Barneveld, klinisch epidemioloog; dr. M.L. Molag, epidemioloog.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A7005; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Dit project is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten.
Aanvaard op 17 oktober 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Peter L. Houweling ICMJE-formulier
Marja L. Molag ICMJE-formulier
Rianne L.M. van Boekel ICMJE-formulier
Serge J.C. Verbrugge ICMJE-formulier
Ingrid M.M. van Haelst ICMJE-formulier
Markus W. Hollmann ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties