Wat vragen jongeren aan de jeugdgezondheidszorg?

Onderzoek
13-02-2019
Liesbeth E. Meuwissen, Carolijn J. Schuiling en Dianne H. Eshuis

Samenvatting

Doel

Inzicht krijgen in vragen die jongeren hebben over hun gezondheid.

Opzet

Transversaal vragenlijstonderzoek.

Methode

In het schooljaar 2015-2016 werden alle vmbo-leerlingen in klas 3 en leerlingen van mavo/vmbo-t, havo of vwo (MHV) in klas 4 van scholen in de regio Gelderland-Midden uitgenodigd voor het preventieve gezondheidsonderzoek ‘Gezond leven? Check het even!’. Jongeren vulden klassikaal een digitale vragenlijst (‘de Check’) in, bestaande uit 70 vragen over hun gezondheid en welzijn. Per onderwerp konden zij aangeven of zij vragen hadden en of ze daarover een gesprek met een jeugdarts of -verpleegkundige of digitale informatie wilden. Het aantal vragen van de jongeren en de onderwerpen daarvan werden beschreven en vergeleken voor geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en etniciteit. Verschillen werden getoetst met logistische regressieanalyses.

Resultaten

In totaal vulden 7057 (93,5%) van de 7544 uitgenodigde jongeren de vragenlijst in (gemiddelde leeftijd: 15,1 jaar; 50,8% man). Alle 2561 vmbo-leerlingen werden uitgenodigd voor een consult en 94,7% werd gezien. Van de 4496 MHV-leerlingen werd 25,5% uitgenodigd en 20,2% gezien. 27% van de jongeren had een vraag. De belangrijkste thema’s waren lengte en gewicht en leefstijl. Meisjes vroegen vaker een consult aan (23,0 vs. 18,0%). Van de jongeren met een niet-westerse achtergrond vroeg 31,0% een consult aan, van de jongeren met een westerse achtergrond 19,0%. MHV-leerlingen wilden vaker digitaal antwoord. Jongeren met psychische problemen hadden meer problemen én meer vragen.

Conclusie

De oplossingsgerichte aanpak van het gezondheidsonderzoek is een veelbelovende methode om jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te bereiken. Door die aanpak nemen veel jongeren – ook uit doelgroepen die doorgaans moeilijk te bereiken zijn – actief en uit zichzelf deel aan het gezondheidsonderzoek.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing