Rol voor de publieke gezondheidszorg bij ziekteverzuim van jongeren

Gemiste lessen, gemiste kansen

Perspectief
Yvonne T.M. Vanneste
L.A.M. (Ien) van de Goor
Frans J.M. Feron
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D398
Abstract

In 2002 bedroeg het totale schoolverzuim in Nederland 7,9%; bijna de helft hiervan was ziekteverzuim.1 Jongeren die vaak van school verzuimen lopen het risico dat hun sociaal-emotionele ontwikkeling en leerontwikkeling stagneren. Daardoor kunnen ze afglijden in onderwijsniveau en zelfs voortijdig de school verlaten.2

Een laag onderwijsniveau en voortijdig schoolverlaten gaan gepaard met een lagere sociaal-economische status op volwassen leeftijd, die op zijn beurt gerelateerd is aan een hogere prevalentie van gezondheidsproblemen en psychische problemen en een kortere gezonde levensverwachting.3,4 De kinderen van de voortijdige schoolverlaters met een lage sociaal-economische status lopen meer risico op ongezondheid,5,6 wat weer kan leiden tot suboptimale leerprestaties en schoolverzuim.7,8 Op die manier kan een neerwaartse spiraal ontstaan. Hoe is deze spiraal te doorbreken?

Aanpak van schoolverzuim

De aanpak van ziekteverzuim onder jongeren is een belangrijke strategie om gezondheidsrisico’s te verminderen en hun kansen in het onderwijs te vergroten. Hun ziekteverzuim…

Auteursinformatie

GGD West-Brabant, afd. Jeugdgezondheidszorg, Breda.

Dr. Y.T.M. Vanneste, arts maatschappij en gezondheid en jeugdarts KNMG.

Universiteit Tilburg, Tranzo, Tilburg.

Prof.dr. L.A.M. van de Goor, gezondheidswetenschapper.

Universiteit Maastricht, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, vakgroep Sociale Geneeskunde, Maastricht.

Prof.dr. F.J.M. Feron, arts maatschappij en gezondheid.

Contact dr. Y.T.M. Vanneste (y.vanneste@ggdwestbrabant.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Yvonne T.M. Vanneste ICMJE-formulier
L.A.M. (Ien) van de Goor ICMJE-formulier
Frans J.M. Feron ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties