Schoolverzuim als signaal van psychosociale problemen

Klinische praktijk
Michèle L.M. Haagmans
Mascha Kamphuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7269
Abstract

Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen in het NTvG over public health.

Dames en Heren,

Schoolverzuim komt bij jongeren op het voortgezet onderwijs regelmatig voor: gemiddeld verzuimt 6,7-7,9% van de leerlingen de les.1,2 Voor medewerkers van de school is het vaak moeilijk te bepalen of het verzuim geoorloofd is, vooral bij frequente ziekmeldingen met een ‘vage’ reden, zoals ‘hoofdpijn’, buikpijn’ of ‘griep’. Uit onderzoek blijkt dat psychosociale problemen vaak een rol spelen.2,3 Docenten kunnen dan de jeugdarts inschakelen. Deze brengt de situatie in kaart en neemt daarbij ook medische oorzaken mee in de overwegingen.

Patiënt A is een jongen van 12 jaar, die in de eerste klas vmbo-t zit. Zijn ouders zijn gescheiden en hij woont bij zijn moeder. Zijn vader is bekend met een bipolaire stoornis.

De school meldt hem aan op het spreekuur van de jeugdarts in verband met veel ziekteverzuim: 20 dagen…

Auteursinformatie

Veiligheids- en Gezondheidsregio (GGD) Gelderland Midden, afd. Jeugdgezondheidszorg, Arnhem.

Drs. M.L.M. Haagmans, jeugdarts KNMG.

TNO, afdeling Child Health, Leiden.

Dr. M. Kamphuis, jeugdarts KNMG.

Contact drs. M.L.M. Haagmans (michele.haagmans@vggm.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 februari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Michèle L.M. Haagmans ICMJE-formulier
Mascha Kamphuis ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties