Wat te doen als pillen niet werken bij urge-incontinentie? Nog veel vragen en onduidelijkheden

Opinie
Evert L. Koldewijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5099
Abstract

Het overactieve-blaassyndroom is een symptomencomplex waarbij een zeer frequente mictiedrang, een dwingende of imperatieve aandrang tot mictie en een frequente nachtelijke mictiedrang op de voorgrond staan. Als tijdens de aandrang urineverlies optreedt, is er sprake van urge-incontinentie; dit wordt ook wel de ‘natte’ vorm genoemd. De prevalentie van het overactieve-blaassyndroom bedraagt ongeveer 15-20% en ongeveer 30% van de patiënten zoekt hulp, afhankelijk van de leeftijdsgroep en het geslacht.1

Medicamenteuze therapie In de regel zal de behandeling beginnen met blaastraining en lifestyleadviezen, eventueel aangevuld met bekkenfysiotherapie en medicamenteuze therapie. De effectiviteit van behandeling met anticholinergica is aangetoond in placebogecontroleerde studies, maar de vaak hinderlijke bijwerkingen leiden bij veel patiënten tot voortijdig stoppen van de medicatie: tot 30% in 12-weekse klinische trials en tot wel 80% binnen 1 jaar in klinische follow-upstudies.2 Daarnaast is het effect van deze medicijnen op het urineverlies bij patiënten met urge-incontinentie (‘natte’ vorm) beperkt: minder…

Auteursinformatie

Catharina Ziekenhuis, afd. Urologie, Eindhoven.

Contact Dr. E.L. Koldewijn, uroloog (evert.koldewijn@catharinaziekenhuis.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: dr. E.L. Koldewijn ontving financiële vergoeding van Allergen B.V., Astellas B.V. en Glaxo Smith Kline B.V. voor consultancy. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 7 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Evert L. Koldewijn ICMJE-formulier
Neuromodulatie voor overactieve-blaasklachten
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties