Neuromodulatie voor overactieve-blaasklachten

Klinische praktijk
Martijn A.C. Smits
Tom A.T. Marcelissen
Philip E. V. van Kerrebroeck
Stefan G.G. de Wachter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4135
Abstract

Samenvatting

  • Neuromodulatie wordt toegepast als behandeling van het overactieve-blaassyndroom, indien conservatieve therapie niet of niet volledig effectief is.

  • Door verbetering van de chirurgische techniek is sacrale neuromodulatie een minimaal-invasieve behandeling geworden, met goede langetermijnresultaten. Echter, het risico op complicaties, zoals pijn, en afname van het effect blijft aanwezig.

  • Ontwikkelingen in alternatieve neuromodulatiebehandelingen, zoals stimulatie van de N. tibialis posterior of N. pudendus, en intravesicale injectietherapie met botulinetoxine, hebben de rol van neuromodulatie vergroot.

  • Injectietherapie met botulinetoxine is naast sacrale neuromodulatie opgenomen in het behandelingalgoritme van het overactieve-blaassyndroom, indien deze niet reageert op conservatieve therapie.

  • Bij de keuze van een neuromodulatie therapie moet, naast de specifieke situatie van de patiënt en het bewijs voor het effect en het langetermijneffect, ook de bijwerkingen en complicaties van de behandeling in acht worden genomen.

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Urologie, Maastricht.

Drs. M.A.C. Smits, arts-onderzoeker Urologie; dr. T.A.T. Marcelissen, aios Urologie; prof.dr. Ph.E.V. van Kerrebroeck en dr. S.G.G. de Wachter, urologen.

Contactpersoon: drs. M.A.C. Smits (martijn.smits@mumc.nl ).

Contact (martijn.smits@mumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: Medtronic, producent van het InterStimsysteem sacrale neuromodulatie, gaf financiële ondersteuning aan wetenschappelijke stichting Wetenschappelijke Activiteiten Maastrichtse Urologie (WAMU). Deze bekostigde reiskostenvergoeding en gaf beurzen voor onderzoek en congresbezoek aan drs. M.A.C. Smits, dr. T.A.T. Marcelissen, prof.dr. Ph. E.V. van Kerrebroeck en dr. S.G.G. de Wachter. Prof.dr. Ph. E.V. van Kerrebroeck en dr. S.G.G. de Wachter ontvingen daarnaast van WAMU honorarium voor consultancy en voor het geven van lezingen. Prof.dr. Ph.E.V. van Kerrebroeck ontving van WAMU tevens financiële bijdragen voor het ontwikkelen van opleidingspresentaties aan urologen wereldwijd.
Aanvaard op 21 mei 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Martijn A.C. Smits ICMJE-formulier
Tom A.T. Marcelissen ICMJE-formulier
Philip E. V. van Kerrebroeck ICMJE-formulier
Stefan G.G. de Wachter ICMJE-formulier
Wat te doen als pillen niet werken bij urge-incontinentie? Nog veel vragen en onduidelijkheden
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties