Neuromodulatie en neurostimulatie in de urologie

Klinische praktijk
W.A. Scheepens
Ph.E.V. van Kerrebroeck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1730-4
Abstract

Samenvatting

- Blaasfunctiestoornissen, zoals urge-incontinentie en urineretentie, hebben een hoge prevalentie en leiden vaak tot stigmatisatie en een verminderde kwaliteit van leven.

- Patiënten met functionele mictiestoornissen, bij wie conservatieve therapieën onvoldoende effect hebben, kunnen tegenwoordig behandeld worden met sacrale neuromodulatie.

- Bij sacrale neuromodulatie wordt een pulsgenerator geïmplanteerd; het is een reversibele therapie, die voorafgegaan wordt door een teststimulatie om te evalueren of een patiënt in aanmerking komt.

- Na implantatie van de pulsgenerator heeft gemiddeld 73 van de patiënten een goed resultaat.

- Patiënten met een dwarslaesie kunnen tegenwoordig door middel van elektrische neurostimulatie van de voorste sacrale zenuwwortels tot een residuloze mictie komen, ontlasting lozen en vaginale lubricatie of een erectie verkrijgen.

- Meer dan 80 van de patiënten met een dwarslaesie komt met neurostimulatie tot een residuloze mictie. Bovendien wordt de continentie hersteld en neemt de blaascapaciteit toe.

- Bij therapieresistente functionele mictiestoornissen en bij patiënten met een dwarslaesie moet men neuromodulatie en neurostimulatie overwegen voordat men overgaat tot invasieve chirurgie.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Urologie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

W.A.Scheepens, arts-onderzoeker; prof.dr.Ph.E.V.van Kerrebroeck, uroloog.

Contact prof.dr.Ph.E.V.van Kerrebroeck

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties