Stichting Werkgroep Urodynamica Nederland
Open

Mededelingen
27-05-1990

Vergadering gehouden op 2 november 1989 te Leiden

E.A.J.F.Lakke en E.Marani (Leiden), Neuronale netwerken en neurostimulatie

In de werkgroep Neuroregulatie van de Leidse Medische Faculteit wordt ook onderzoek aan het zenuwstelsel gedaan door middel van computergesimuleerde neuronale netwerken. Het ontworpen systeem (NN-SYM) is in principe toepasbaar op elke combinatie van groepen neuronen. De verschillende typen verbindingen, verkregen uit het lopend onderzoek naar plexus lumbosacralis bij mens en rat, kunnen tevens worden nagebootst.

NN-SYM is geschreven in GFA-Basic, een Basic-dialect geschreven voor de Atari-ST-serie microcomputers. In tegenstelling tot ‘klassieke’ neurale netwerkmodellen zijn alle neuronen individueel te configureren, zowel qua verbindingen als qua vorm (grootte van het soma; grootte ...