Wat kan mindfulness bijdragen aan de gezondheidszorg?

Stand van zaken
23-03-2021
Anne E.M. Speckens en Linda Cillessen
Aanvaard op 16-12-2020.
Gepubliceerd op 23-03-2021.
In print verschenen in week 12 2021.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D4616