Vernieuwing of toch weer meer van hetzelfde?

De bijdrage van mindfulness aan de gezondheidszorg

Opinie
Pim Cuijpers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5825
Abstract

De stand van zaken elders in dit nummer laat zien dat mindfulness-interventies goed kunnen uitpakken bij mensen met psychische en chronische lichamelijke aandoeningen. Hoewel dat inmiddels redelijk goed is aangetoond, is het toch belangrijk een paar kanttekeningen te plaatsen bij dit artikel.

Samenvatting

Mindfulness-interventies kunnen bij mensen met psychische en chronische lichamelijke aandoeningen de klachten verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren. De vraag is echter of mindfulness wel echt wat toevoegt aan het reeds beschikbare arsenaal aan psychologische interventies voor dergelijke klachten en of we niet beter vernieuwing kunnen zoeken in interventies die beter werken dan bestaande interventies.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam Public Health research institute, afd. Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie; prof.dr. P. Cuijpers, klinisch psycholoog

Contact P. Cuijpers (p.cuijpers@vu.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Pim Cuijpers ICMJE-formulier
Mindfulness in de gezondheidszorg
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties