Wat heeft kunst de geneeskunde te bieden?

Perspectief
Arko Oderwald
Wouter Schrover
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A4189
Abstract

Samenvatting

Kunst wordt regelmatig ingezet als een medische therapie of gebruikt in de medische opleiding voor de vorming van studenten. In dit artikel onderzoeken we of dit gebruik van kunst ook wetenschappelijk onderbouwd kan worden. De uitkomst is dat er weliswaar op een aantal punten een wetenschappelijke onderbouwing lijkt te zijn, maar dat er nog veel onderzoek nodig is om echt van een belangrijke rol te kunnen spreken.

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Metamedica, Amsterdam.

Dr. A.K. Oderwald, medisch filosoof.

Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, afdeling Literatuur en Cultuur, Amsterdam

W. Schrover MSc, literatuurwetenschapper.

Contact dr. A.K. Oderwald (ak.oderwald@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 2 december 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties