Wat kunnen we leren van de VS?

Geneeskundeonderwijs over etnische diversiteit in de zorg

Perspectief
Caroline A. Figueroa
Fadi Rassam
Karin S. Spong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5790
Abstract

Samenvatting

In april 2012 gingen 20 geneeskundestudenten op studiereis naar San Francisco, met als thema ‘etnische diversiteit in de zorg’. In dit artikel bespreken we de 4 geleerde lessen vanuit het perspectief van deze studenten. Cultureel sensitieve zorg wordt steeds belangrijker in de Nederlandse samenleving, waarin het percentage allochtone inwoners met name in de grote steden de komende jaren zal blijven groeien. Diversiteitsonderwijs is in Nederland momenteel echter in mindere mate een structureel onderdeel van de medische curricula dan in de Verenigde Staten. Daar wordt binnen de geneeskundeopleidingen structureel veel aandacht besteed aan etnische verschillen in gezondheid en er wordt veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Wij pleiten voor diversiteitsonderwijs dat onder andere bestaat uit bewustwording van gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen en van de eigen bias en stereotiepe overtuigingen. Implementatie van dit onderwijs is echter een uitdaging die een imagoverandering vergt en waarbij docenten van verschillende medische disciplines betrokken moeten worden.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

C.A. Figueroa, BSc, F. Rassam, BSc, en K.S. Spong, BSc, studenten.

Contact C.A. Figueroa, BSc (caroline_figueroa@hotmail.com)

Verantwoording

Fabienne Alban, Anne Cappon, Shailing Balgobind en Aimane Saarig, studenten UvA, droegen bij aan het schrijven van dit artikel.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Caroline A. Figueroa ICMJE-formulier
Fadi Rassam ICMJE-formulier
Karin S. Spong ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties