Goede zorg voor allochtone patiënten vereist specifieke competenties

Patiëntgericht én cultureel competent

Opinie
Maria E.T.C. van den Muijsenbergh
Eldine H. Oosterberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5612
Abstract

Vandaag leest u een ‘allochtonenspecial’ van het NTvG. Wat vindt u daarvan? Goed om alle kennis bij elkaar te zien, of ergerlijk vanwege de suggestie dat allochtone patiënten zo anders zijn dat ze apart aandacht nodig hebben? Wie zijn überhaupt die allochtone patiënten? Duitse studenten, Afghaanse vluchtelingen, Marokkaanse Nederlanders van de tweede generatie, Russische professoren? ‘De’ allochtone patiënt bestaat niet, evenmin als ‘de’ Nederlandse dokter, die immers ook steeds vaker geen Hollandse ‘kaaskop’ is. Kortheidshalve en conform de Nederlandse gewoonte gebruiken we in dit artikel de term ‘allochtoon’ voor mensen die zelf of van wie een van de ouders buiten Nederland geboren zijn.

Ieder mens is anders dan anderen. Altijd verschillen arts en patiënt van elkaar: in geografische herkomst, religie, opleiding of (medische) kennis, en macht. Goede zorgverleners erkennen deze verschillen, en schenken aandacht aan de individuele context van de patiënt, aan zijn of haar levensloop en leef- en…

Auteursinformatie

Pharos, kennis- en adviescentrum, Utrecht.

Dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh, huisarts en senior onderzoeker (tevens: UMC St Radboud, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen).

Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht.

Drs. E.H. Oosterberg, huisarts.

Contact dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh (m.muijsenbergh@pharos.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5612; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 5 december 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Maria E.T.C. van den Muijsenbergh ICMJE-formulier
Eldine H. Oosterberg ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties