Een literatuuronderzoek

Kunstobservatie in het medisch curriculum

Onderzoek
Niels J. Elbert
Th.J. (Olle) ten Cate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6015
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken wat het effect van kunstobservatie is op de observatievaardigheden van medisch studenten.

Opzet

Systematisch literatuuronderzoek.

Methode

We zochten in PubMed, Embase en de Cochrane Library naar relevante artikelen, en screenden de referenties in deze artikelen op aanvullende publicaties middels Web of Science. Daarna vond uiteenzetting en kritische analyse van de geïncludeerde artikelen plaats.

Resultaten

In totaal vonden we 7 relevante publicaties die elk gunstige effecten rapporteerden van kunstobservatie op de observatievaardigheden van de deelnemers. Deze effecten waren verbetering in algemene of gedetailleerde waarneming en in patroon- en emotieherkenning.

Conclusie

Op basis van de beschikbare literatuur lijkt kunstobservatie een positief effect te hebben op de observatievaardigheden van medisch studenten. Het bewijs hiervoor is echter beperkt vanwege methodologische tekortkomingen van de afzonderlijke studies. Het is dan ook voorbarig om te concluderen dat kunstobservatie ingebed zou moeten worden in de medische curricula. Aanvullend gerandomiseerd onderzoek is nodig om de meerwaarde van deze onderwijsvorm te kunnen bevestigen.

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. N.J. Elbert, eindredacteur en arts.

UMC Utrecht, Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding, Utrecht.

Prof.dr. Th.J. ten Cate, medisch-onderwijskundige.

Contact drs. N.J. Elbert (niels_elbert@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 maart 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Niels J. Elbert ICMJE-formulier
Th.J. (Olle) ten Cate ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC krijgen in het nieuwe studiejaar (2015-2016) les in museum Boijmans van Beuningen. 'De kunst van het kijken' is in het studieprogramma opgenomen om de observatievaardigheden te oefenen van tweedejaarsstudenten.

Diagnose
Door kunst te bekijken, worden de studenten getraind in beeldanalyse, patroon- en emotieherkenning en algemene waarneming. Dit scherpt de vaardigheid aan van het stellen van een diagnose. De les in Boijmans van Beuningen beslaat twee uur. Studenten werken in groepjes opdrachten uit aan de hand van kunstwerken van onder meer Dalí, Mondriaan, Cézanne en Signac. Bij een van de opdrachten is er iemand die een schilderij beschrijft. De tekenaars zitten met hun rug naar het kunstwerk en luisteren toe. Vervolgens krijgen zij vijf minuten om hun voorstelling op papier te zetten. Een pilot leverde enthousiaste reacties op. [...] Het lesprogramma is ontwikkeld door de afdeling Educatie en Publieksbegeleiding van het museum, samen met het Erasmus MC.

(bron: Intranet Erasmus MC)

Niels Elbert