Wat is een ‘normale’ schildklierfunctie?

Opinie
Layal Chaker
Robin P. Peeters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D926
Abstract

De symptomen van al dan niet ernstige hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie zijn goed omschreven in klassieke tekstboeken en de moderne literatuur. Myxoedeem, een lagere stem en droge huid bij hypothyreoïdie en gejaagdheid, palpitaties en exophthalmus bij hyperthyreoïdie; u herkent deze symptomen en legt moeiteloos het verband met het juiste ziektebeeld. De meeste patiënten komen echter op uw spreekuur met weinig of aspecifieke klachten, waardoor de diagnose niet in één oogopslag duidelijk is.1 Bovendien zijn symptomen zoals moeheid en toegenomen gewicht niet alleen aspecifiek voor schildklieraandoeningen, maar komen ze ook vaak voor bij mensen zonder enig ziektebeeld.

De diagnose ‘schildklierdisfunctie’ is daarom volgens de huidige richtlijnen primair gebaseerd op de referentiewaarden van TSH in serum. Als de TSH-serumconcentratie buiten de referentiewaarden valt, kan een aanvullende bepaling van de waarde van vrij T4 (FT4) uitsluitsel geven over de diagnose. De diagnose ‘schildklierdisfunctie’ wordt regelmatig gesteld onafhankelijk van de aan-…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Inwendige Geneeskunde, Rotterdam.

Drs. L. Chaker, arts (tevens: afd. Epidemiologie); prof.dr. R.P. Peeters, internist-endocrinoloog.

Contact prof.dr. R.P. Peeters (r.peeters@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Layal Chaker ICMJE-formulier
Robin P. Peeters ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties