Nog geen duidelijk bewijs voor effect

Behandelen van subklinische hypothyreoïdie bij ouderen?

Opinie
Wendy P.J. den Elzen
Jan W.A. Smit
Simon P. Mooijaart
Jacobijn Gussekloo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5094
Abstract

Bij diverse klachten en symptomen, zoals hartritmestoornissen, vermoeidheid of cognitieve achteruitgang, is screening op schildklierfunctiestoornissen een onderdeel van de klinische analyse. Met enige regelmaat wordt dan subklinische hypothyreoïdie gevonden, omdat deze conditie bij ouderen veel voorkomt (8-18% van de 65-plussers).1-3 Maar wat ermee te doen: behandelen of niet?

Subklinische hypothyreoïdie wordt gedefinieerd als ‘een verhoogde concentratie van TSH in het serum terwijl de concentratie schildklierhormoon in het serum niet-afwijkend is’.4 Richtlijnen zijn niet eenduidig over het wel of niet behandelen van subklinische hypothyreoïdie; de richtlijnen over behandeling bij ouderen lopen nog meer uiteen. Zo adviseren richtlijnen van de American Thyroid Association behandeling als de TSH-concentratie hoger is dan 10 mU/l, zonder specifiek advies voor ouderen.5 In de Nederlandse ‘Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen’ voor internisten wordt opgemerkt dat bij oudste ouderen (> 85 jaar) behandelen mogelijk schadelijk kan zijn. In de NHG-standaard ‘Schildklieraandoeningen’ van het Nederlands Huisarts Genootschap staat dat…

Auteursinformatie

*Namens de Nederlandse TRUST-groep en de ‘IEMO 80-plus schildklier trial’-groep, waarvan de leden aan het einde van dit artikel staan vermeld.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden.

Dr. W.P.J. den Elzen, onderzoeker; prof.dr. J. Gussekloo, huisarts.

Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Nijmegen.

Instituut voor Evidence-Based Medicine voor Ouderen (IEMO), Leiden.

Dr. S.P. Mooijaart, internist (tevens: LUMC, afd. Ouderengeneeskunde)

Contact prof.dr. J. Gussekloo (j.gussekloo@lumc.nl)

Verantwoording

Namens de Nederlandse TRUST-groep (Anton J.M. de Craen, Olaf M. Dekkers, J. Wouter Jukema, Eugenie C.F. Polman-van Stratum, Rudi G.J. Westendorp) en de ‘IEMO 80-plus schildklier trial’-groep (Barbara C. van Munster, Robin Peeters, Marcel Olde-Rikkert, Oscar J. de Vries, Bruce H.R. Wolffenbuttel).
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 oktober 2012

Cardiovasculaire risico’s bij subklinische schildklierafwijkingen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties