Klinische dilemma’s

Schildklierdisfunctie bij zwangeren

Klinische praktijk
Rosa Vissenberg
Mariëtte Goddijn
Ben Willem Mol
Joris A. van der Post
Eric Fliers
Peter H. Bisschop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5163
Abstract

Samenvatting

  • Hyper- en hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap houden verband met maternale en neonatale zwangerschapscomplicaties. Hypothyreoïdie dient behandeld te worden met levothyroxine. Hyperthyreoïdie dient behandeld te worden met propylthiouracil of thiamazol.

  • Subklinische hypothyreoïdie en schildklier-autoimmuniteit houden eveneens verband met maternale en neonatale zwangerschapscomplicaties. Voor subklinische hypothyreoïdie en schildklier-autoimmuniteit is behandeling met levothyroxine echter niet bewezen effectief in het voorkomen van zwangerschapscomplicaties.

  • Voor de Nederlandse populatie kunnen als referentiewaarden van TSH in de zwangerschap 0,01-4,00 mU/l worden aangehouden voor het 1e en het 2e trimester. Referentiewaarden voor het 3e trimester zijn niet gerapporteerd voor de Nederlandse populatie; waarschijnlijk zijn deze vergelijkbaar met die voor het 2e trimester.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Gynaecologie en Obstetrie: drs. R. Vissenberg, arts-onderzoeker; dr. M. Goddijn, prof.dr. B.W. Mol en prof.dr. J.A. van der Post, gynaecologen.

Afd. Endocrinologie en Metabolisme: prof.dr. E. Fliers en dr. P.H. Bisschop, internist-endocrinologen.

Contactpersoon: drs. R. Vissenberg (r.vissenberg@amc.uva.nl).

Contact (r.vissenberg@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 oktober 2012

Behandelen van subklinische hypothyreoïdie bij ouderen?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties