Wat is de minimumleeftijd voor diagnostiek van mammacarcinoom?

Klinische praktijk
H.F.A. Vasen
K.L.M. Schagen van Leeuwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:742

In de rubriek Vraag en antwoord kwam bovengenoemde vraag aan de orde (1989; 309). Het antwoord van de huisarts aan wie de vraag is voorgelegd, luidde dat het diagnostische beleid bij vrouwen onder de leeftijd van 30 jaar vooral afgestemd moet zijn op het klinische beeld. De oncoloog meende eveneens dat het verantwoord is vrouwen jonger dan 30 jaar die een kleine mammatumor hebben zonder enig maligne kenmerk te observeren.

Het is bekend dat mammacarcinoom in 5 van de gevallen erfelijk kan voorkomen.1 Omdat de erfelijke vorm van mammacarcinoom bij deze vrouwen over het algemeen op jongere leeftijd optreedt, zouden wij aan de bovengenoemde antwoorden willen toevoegen dat bij iedere palpabele borstafwijking een belaste familie-anamnese een belangrijke aanwijzing kan zijn voor een kwaadaardig gezwel. In dit verband willen wij ook wijzen op de klinische les in dit tijdschrift van Wobbes waarin eveneens het belang van een belaste familie-anamnese…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties