Wanneer zijn lange kinderen te lang?

Klinische praktijk
M.A. Breukels
M.A.M.J. de Vroede
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1021-4
Abstract

Dames en Heren,

Lang zijn wordt steeds meer ervaren als iets positiefs.1 Grote lengte, gedefinieerd als een lengte boven de +2 standaarddeviaties (SD; synoniem: boven de P98) is dan ook veel minder vaak een reden voor medische consultatie dan kleine lengte. In deze klinische les bespreken wij wanneer aanvullend onderzoek bij lange kinderen geïndiceerd is en welke kinderen in aanmerking komen voor behandeling.

Patiënt A, een 14-jarig meisje, groeide boven de +2 SD (P98). Om een uitspraak te kunnen doen over de te verwachten eindlengte liet de schoolarts een handfoto maken, waaruit met behulp van de Greulich-Pyle-methode2 een skeletleeftijd van 12-13 jaar werd bepaald. De conclusie was dat het meisje erg lang zou worden. Patiënte was altijd gezond geweest en kwam uit een lange familie. Vader was 200 cm en moeder 177 cm.

Wij zagen een lang meisje met een lengte van 179,6 cm…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Kinderendocrinologie, Lundlaan 6, 3584 EA Utrecht.

Mw.dr.M.A.Breukels, kinderarts (thans: Elkerliek Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Helmond); mw.dr.M.A.M.J.de Vroede, kinderarts-endocrinoloog.

Contact mw.dr.M.A.M.J.de Vroede

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties