Wanneer palliatieve zorg bij dementie?

Eric Geijteman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2815

Zorgverleners uit verschillende Europese landen verschillen in de opvatting over het moment waarop bij patiënten met dementie palliatieve zorg ingezet zou moeten worden. Zelfs zorgverleners binnen eenzelfde ziekenhuis kunnen hierover sterk van mening verschillen. Dit concluderen Jasper van Riet Paap (Radboudumc) en collega’s (BMC Palliative Care. 2015;14:56).

Genezing is bij dementie niet mogelijk. De gemiddelde tijd van de diagnose ‘dementie’ tot aan overlijden varieert van 2 tot 20 jaar. Veel patiënten met dementie hebben allerlei complexe fysieke en psychosociale klachten. Het tijdig inzetten van palliatieve zorg is voor hen van groot belang. De European Association for Palliative Care (EAPC) beveelt aan om palliatieve zorg te starten op het moment dat de diagnose ‘dementie’ wordt gesteld.

Om na te gaan wat zorgverleners het juiste moment vinden om palliatieve zorg in te zetten bij patiënten met dementie, legden de auteurs een fictieve patiëntencasus voor aan zorgverleners uit 13 verschillende verpleeghuizen, verspreid over 6 verschillende Europese landen. De deelnemende zorgverleners moesten de casus met collega’s bediscussiëren. In totaal deden er 84 zorgprofessionals aan het onderzoek mee, onder wie 7 artsen en 31 verpleegkundigen.

Er bleken grofweg 3 verschillende momenten te zijn waarop zorgverleners van mening waren dat een patiënt met dementie palliatieve zorg nodig heeft: (a) vroeg in het ziektetraject; (b) op het moment dat er klachten en symptomen van gevorderde dementie aanwezig zijn; (c) wanneer eventuele comorbiditeit van de patiënt niet meer curatief te behandelen is.

De auteurs concluderen dat ‘toegang tot palliatieve zorg afhangt van de mening van de behandelend zorgverlener over wanneer deze zorg ingezet dient te worden’. Om de toegang tot palliatieve zorg voor iedere dementerende patiënt te verbeteren, pleiten zij voor verder onderzoek om consensus te bereiken over wat het beste moment is om palliatieve zorg te leveren.

Gerelateerde artikelen

Reacties