Richtlijn diagnostiek en behandeling van dementie

Klinische praktijk
Marcel G.M. Olde Rikkert
Eric van Exel
Wilma Knol
A.W. (Evelien) Lemstra
Gerwin Roks
Frans R.J. Verhey
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8671
Abstract

Samenvatting

  • De richtlijn ‘Dementie’ is uitgebreid met aanbevelingen op het gebied van psychosociale interventies voor patiënten, mantelzorgers en professionals.
  • De aanbevelingen op het gebied van diagnostiek in deze herziene richtlijn gaan uit van een stapsgewijze uitbreiding van het onderzoek met als doel de oorzaak van de dementie vast te stellen. Dit wordt gestuurd door de recente diagnostische criteria, het bewijs over de diagnostische waarde van aanvullend onderzoek én de wens van de patiënt.
  • Hoewel er de laatste jaren geen grote therapeutische doorbraken zijn bij de behandeling van patiënten met de ziekte van Alzheimer, biedt de herziene richtlijn ook op dit gebied belangrijke nieuwe aanbevelingen, bijvoorbeeld over de toedieningsroutes (pleister of preparaten met een vertraagde afgifte van cholinesteraseremmers als eerste keuze), het gebruik van combinatietherapie (geen memantine samen met cholinesteraseremmers voorschrijven) en de gewenste periodieke monitoring van de effectiviteit van antipsychotica en cholinesteraseremmers.
  • De richtlijn is te vinden op www.richtlijnendatabase.nl (zoeken op ‘dementie’) en krijgt een actief implementatietraject.
Auteursinformatie

*Namens de kerngroep Herziening Richtlijn Dementie.

Radboudumc, Alzheimer Centrum, Nijmegen.

Prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert, klinisch geriater.

GGZ InGeest, Amsterdam.

Dr. E. van Exel, (ouderen)psychiater.

UMC Utrecht, afd. Geriatrie, Utrecht.

Dr. W. Knol, klinisch geriater.

VUmc, Alzheimer Centrum, Amsterdam.

Dr. A.W. Lemstra, neuroloog.

St. Elisabeth Ziekenhuis, afd. Neurologie, Tilburg.

Dr. G. Roks, neuroloog.

MUMC+, Alzheimer Centrum Limburg, Maastricht.

Prof.dr. F.R.J. Verhey, zenuwarts en (ouderen)psychiater.

Contact prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert ( (marcel.olderikkert@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Drs. Pieter Broos en dr. Margreet Pols, medewerkers van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten, leverden commentaar op een eerdere versie van dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Marcel G.M. Olde Rikkert ICMJE-formulier
Eric van Exel ICMJE-formulier
Wilma Knol ICMJE-formulier
A.W. (Evelien) Lemstra ICMJE-formulier
Gerwin Roks ICMJE-formulier
Frans R.J. Verhey ICMJE-formulier
Herziene richtlijn ‘Dementie’ langs de meetlat
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie

Ook interessant

Reacties