Herziene richtlijn ‘Dementie’ langs de meetlat

Opinie
Marieke Perry
Eric P. Moll van Charante
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8939
Abstract

We willen steeds vroeger de diagnose ‘dementie’ stellen met allerlei nieuwe beeldvormende onderzoeksmethoden. Ook worden gestandaardiseerde onderzoeksprotocollen uitgevoerd voor mensen met geheugenklachten. De nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Dementie’ neemt weloverwogen afstand van deze trends in de diagnostiek van patiënten met dementie. De werkgroep van de richtlijn doet dit door nadruk te leggen op het belang van ‘opeenvolgend gebruik van diagnostisch onderzoek, gestuurd door de steeds toenemende diagnostische zekerheid’. In de samenvatting van de richtlijn in het NTvG wordt dit punt terloops genoemd in de inleiding.1 Mogelijk is het daardoor aan uw aandacht ontsnapt.

Alleen in speciale gevallen

Wat is hier nu eigenlijk zo bijzonder aan? Is dit dan niet de manier waarop diagnostiek in de geneeskundige praktijk doorgaans verloopt? Kennelijk niet, anders had de werkgroep het niet nodig gevonden om deze klinische benadering van het diagnostische proces zo nadrukkelijk aan de orde te stellen. En ook de praktijk laat een…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen.

Dr. M. Perry, huisarts.

AMC-UvA, afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam.

Dr. E.P. Moll van Charante, senior onderzoeker.

Contact dr. M. Perry (marieke.perry@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marieke Perry ICMJE-formulier
Eric P. Moll van Charante ICMJE-formulier
Richtlijn diagnostiek en behandeling van dementie
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties