Samenvatting van de NHG-standaard ‘Dementie’

Klinische praktijk
Marleen Luning-Koster
Marieke Perry
Eric P. Moll van Charante
Myrra Vernooij-Dassen
Tjerk Wiersma
Jako S. Burgers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5323
Abstract

Samenvatting

  • Dementie is een klinische diagnose die de huisarts zelf kan stellen of waarvoor hij of zij gericht kan verwijzen.

  • Het risico op het missen van een behandelbare oorzaak van dementie is zeer klein als de huisarts bij het aanvullend onderzoek geen afwijkingen vindt; routinematig beeldvormend onderzoek is daarom niet nodig.

  • Het voorschrijven van cholinesteraseremmers of memantine door de huisarts wordt niet aangeraden.

  • Het toepassen van verschillende psychosociale interventies heeft positieve effecten op de patiënt en de mantelzorger en kan opname in een verpleeghuis uitstellen.

  • Dementiezorg vraagt om afstemming en samenwerking met lokale zorgaanbieders.

Auteursinformatie

*Namens de werkgroep Dementie, waarvan alle leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht.

Drs. M. Luning-Koster, huisarts; dr. Tj. Wiersma, huisarts-filosoof; dr. J.S. Burgers, huisarts.

UMC St Radboud, afd. IQ healthcare en Radboud Alzheimer Centrum, Nijmegen.

Dr. M. Perry, huisarts; prof.dr. M. Vernooij-Dassen, medisch socioloog.

Academisch Medisch Centrum, afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam.

Dr. E.P. Moll van Charante, huisarts.

Contact drs. M. Luning-Koster (dokterkoster@hotmail.com)

Verantwoording

De werkgroep ‘Dementie’ bestaat behalve de auteurs uit: drs. D.F.R. Boswijk (huisarts), drs. J. Stoffels (huisarts n.p.) en drs. L. Achthoven (huisarts).
Belangenconflict: er zijn belangen gemeld (zie www.ntvg.nl, zoeken op A5352; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 juli 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Marleen Luning-Koster ICMJE-formulier
Marieke Perry ICMJE-formulier
Eric P. Moll van Charante ICMJE-formulier
Myrra Vernooij-Dassen ICMJE-formulier
Tjerk Wiersma ICMJE-formulier
Jako S. Burgers ICMJE-formulier
Te kleine rol voor tweede lijn in NHG-standaard ‘Dementie’
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie

Ook interessant

Reacties