Een klinische balanceeract

Wanneer moet je aan een longembolie denken?

Iemand met wit T-shirt met rode longen erop
J. Louise I. Burggraaf-van Delft
Hannah M. la Roi-Teeuw
Juline de Wit
F.A. (Erik) Klok
Suzanne C. Cannegieter
Geert-Jan Geersing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7788
Abstract

Beste collega’s,

De diagnose ‘longembolie’ wordt nog altijd makkelijk gemist. Het uiteenlopende klinische beeld en een atypische presentatie van klachten kunnen je op het verkeerde been zetten. Hoe kunnen we dit voorkomen?

Longembolieën komen veel voor en gaan gepaard met een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. Bij een substantieel deel van de patiënten is sprake van diagnostische vertraging, terwijl er tegelijkertijd steeds vaker diagnostiek naar longembolie verricht wordt. Efficiënt gebruik van diagnostiek en tegelijkertijd tijdige herkenning van longembolie blijft dus een uitdagende balanceeract. In dit artikel beschrijven we factoren die kunnen bijdragen aan onder- en overdiagnostiek aan de hand van drie patiënten bij wie we longembolie vermoedden.

Patiënt A, een 50-jarige vrouw, ondergaat een laparoscopische uterusextirpatie vanwege menorragie bij een uterus myomatosis. Tijdens de opname krijgt ze tromboseprofylaxe. Twee dagen na de operatie…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum. Afd. Klinische epidemiologie, Leiden: drs. J.L.I. Burggraaf-van Delft, aios interne geneeskunde; prof.dr. S.C. Cannegieter, klinisch epidemioloog (tevens afd. Trombose en Hemostase); J. de Wit, patiëntvertegenwoordiger L-TRRiP-studie. Afd. Interne Geneeskunde – Trombose en Hemostase: prof.dr. F.A. Klok, internist vasculaire geneeskunde; Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Huisartsgeneeskunde en verplegingswetenschap, Utrecht: drs. H.M. la Roi-Teeuw; huisarts in opleiding; dr. G.J. Geersing, huisarts en onderzoeker.

Contact J.L.I. Burggraaf-van Delft (j.l.i.burggraaf@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
J. Louise I. Burggraaf-van Delft ICMJE-formulier
Hannah M. la Roi-Teeuw ICMJE-formulier
Juline de Wit ICMJE-formulier
F.A. (Erik) Klok ICMJE-formulier
Suzanne C. Cannegieter ICMJE-formulier
Geert-Jan Geersing ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties