Diepveneuze trombose en longembolie uitsluiten met klinische beslisregels en D-dimeertesten

Klinische praktijk
Inge C.M. Mos
Melanie Tan
Frederikus A. Klok
Pieter W. Kamphuisen
Menno V. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2054
Abstract

Samenvatting

  • De klinische diagnostiek van een veneuze trombo-embolie (VTE) is vaak lastig, omdat de symptomen van deze aandoening divers en weinig specifiek zijn.

  • De combinatie van een lage voorafkans met een klinische beslisregel en een niet-afwijkende D-dimeertest kan veilig de aanwezigheid van een VTE uitsluiten.

  • Er bestaan klinische beslisregels voor diagnostiek van een diepveneuze trombose in de eerste lijn en in de tweede lijn en een klinische beslisregel voor diagnostiek van een longembolie in de tweede lijn.

  • Er zijn verschillende D-dimeertesten op de markt die verschillen in sensitiviteit, specificiteit en tijdsduur van de bepaling.

  • Tijdens de zwangerschap en in het kraambed kan niet worden volstaan met de beslisregel en een D-dimeertest: aanvullend radiologisch onderzoek is hierbij altijd aangewezen.

  • De diagnostische waarde van de D-dimeertest bij verdenking op een recidief van een VTE moet nog worden vastgesteld.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Algemene Interne Geneeskunde-Endocrinologie, Leiden.

Drs. I.C.M. Mos en drs. M. Tan, artsen-onderzoekers; dr. M.V. Huisman, internist-vasculair geneeskundige.

Bronovo ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Den Haag.

Dr. F.A. Klok, arts-assistent in opleiding tot internist.

Academisch Medisch Centrum, afd. Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam.

Dr. P.W. Kamphuisen, internist-vasculair geneeskundige.

Contact drs. I.C.M. Mos (i.c.m.mos@lumc.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 8 juli 2010
De eerste twee auteurs hebben evenveel bijgedragen aan dit artikel.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: Drs. I.C.M. Mos wordt gesubsidieerd door de Nederlandse Hartstichting met subsidienummer 2006B224. Drs. M. Tan wordt gesubsidieerd door de Nederlandse Hartstichting met subsidienummer 2007B146. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties