Betrouwbaarheid klinische beslisregels bij diagnostiek van acute longembolie

Onderzoek
Inge C.M. Mos
Renée A. Douma
Petra M.G. Erkens
Tessa A.C. Nizet
Marc F. Durian
Marcel M. Hovens
Anja A. van Houten
Herman M.A. Hofstee
Frederikus A. Klok
Hugo ten Cate
Erik F. Ullmann
Harry R. Büller
Pieter W. Kamphuisen
Menno V. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4216
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijking van de prestaties van 4 klinische beslisregels (Wells-regel, gereviseerde Geneva-score, gesimplificeerde Wells-regel en gesimplificeerde gereviseerde Geneva-score) in combinatie met een D-dimeertest bij het uitsluiten van acute longembolie.

Opzet

Prospectief cohortonderzoek.

Methode

Bij patiënten met een verdenking op longembolie werd de waarschijnlijkheid van longembolie vastgesteld aan de hand van de uitslagen van de beslisregels en de D-dimeertest. Een computerprogramma berekende de uitslagen en gaf de volgende diagnostische stap aan. De beslisregels werden vergeleken aan de hand van de uitkomstmaat ‘longembolie’, vastgesteld met CT, of het optreden van diepveneuze trombose of longembolie gedurende 3 maanden nadat een longembolie was uitgesloten.

Resultaten

807 opeenvolgende patiënten met mogelijk een longembolie werden geïncludeerd. De prevalentie van longembolie was 23%. Het aantal patiënten met de uitslag ‘longembolie onwaarschijnlijk’ bedroeg 62% (met de gesimplificeerde Wells-regel) tot 72% (met de Wells-regel). Bij deze uitslag, in combinatie met een niet-afwijkende D-dimeerwaarde, werd een longembolie uitgesloten; dit was het geval bij 22-24% van alle patiënten. Er bestond geen verschil tussen de verschillende beslisregels in het aantal gemiste longembolieën (1 gemist (0,5-0,6%); bovenste 95%-BI: 2,9-3,1%). Hoewel de beslisregels bij 30% van de patiënten discordante uitkomsten gaven, werd bij geen van de patiënten een longembolie gemist als de uitkomsten discordant waren maar de D-dimeerwaarde niet-afwijkend was.

Conclusie

Alle 4 beslisregels zijn even betrouwbaar in het uitsluiten van acute longembolie in combinatie met een niet-afwijkende uitslag van de D-dimeertest. Deze prospectieve studie toont verder aan dat ook de gesimplificeerde scores in de klinische praktijk gebruikt kunnen worden.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Annals of Internal Medicine (2011;154:709-18) met als titel ‘Performance of 4 clinical decision rules in the diagnostic management of acute pulmonary embolism: a prospective cohort study’. Afgedrukt met toestemming.

**Namens de Prometheus Studiegroep, waarvan de overige leden aan het eind van dit artikel staan vermeld.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Trombose en Hemostase en afd. AIG-Endocrinologie, Leiden.

Drs. I.C.M. Mos en dr. F.A. Klok, internisten in opleiding; dr. M.V. Huisman, internist-vasculair-geneeskundige.

Academisch Medisch Centrum, afd. Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam.

Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht.

Lab. Klinische Thrombose en Haemostase: P.M.G. Erkens, MSc, onderzoeker.

Afd. Algemene Interne Geneeskunde: prof. dr. H. ten Cate. internist-vasculair geneeskundige.

Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem.

Afd. Longziekten: dr. T.A.C. Nizet en dr. E.F. Ullmann, longartsen.

Afd. Algemene Interne Geneeskunde: dr. M.M. Hovens, internist.

Erasmus MC, afd. Hematologie, Rotterdam.

Drs. M.F. Durian, internist in opleiding.

Maasstad Ziekenhuis, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Rotterdam.

Drs. A.A. van Houten, internist.

VU medisch centrum, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. H.M.A. Hofstee, internist.

Contact drs. I.C.M. Mos (i.c.m.mos@lumc.nl)

Verantwoording

De eerste 2 auteurs, Inge Mos en Renée Douma, leverden een gelijkwaardige bijdrage aan dit artikel.
De volgende onderzoekers namen deel aan de Prometheus Studiegroep: Academisch Medisch Centrum, Amsterdam: L.F. Beenen, P.M.M. Bossuyt, H.R. Büller, E.J. van den Dool, R.A. Douma, P.W. Kamphuisen (thans: Universitair Medisch Centrun Groningen); Erasmus MC, Rotterdam: M.F. Durian, M.J.H.A. Kruip; Leids Universitair Medisch Centrum: H.C.J. Eikenboom, C. Heringhaus, M.V. Huisman, F.A. Klok, K.W. van Kralingen, L.J.M. Kroft, I.C.M. Mos, A. de Roos; Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam: A.A. van Houten; Maastricht Universitair Medisch Centrum: K. Boomars, H. ten Cate, P.M.G. Erkens; Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem: M.M. Hovens, K. Kaasjager, T.A.C. Nizet, E.F. Ullmann; VU medisch centrum, Amsterdam: H.M.A. Hofstee, M.H.H. Kramer.
Belangenconflict: het instituut van M.V. Huisman ontving onderzoekssubsidie van Bayer, Actelion and Boehringer Ingelheim; H. ten Cate ontving van Boehringer, Bayer and Glaxo-Smith-Kline een vergoeding voor lezingen. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 9 februari 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Inge C.M. Mos ICMJE-formulier
Renée A. Douma ICMJE-formulier
Petra M.G. Erkens ICMJE-formulier
Tessa A.C. Nizet ICMJE-formulier
Marc F. Durian ICMJE-formulier
Marcel M. Hovens ICMJE-formulier
Anja A. van Houten ICMJE-formulier
Herman M.A. Hofstee ICMJE-formulier
Frederikus A. Klok ICMJE-formulier
Hugo ten Cate ICMJE-formulier
Erik F. Ullmann ICMJE-formulier
Harry R. Büller ICMJE-formulier
Pieter W. Kamphuisen ICMJE-formulier
Menno V. Huisman ICMJE-formulier
Diagnostiek van ernstige aandoeningen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties