Eenvoudige beslisregels of alleen een eenvoudige test?

Diagnostiek van ernstige aandoeningen

Opinie
Ewout W. Steyerberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4715
Abstract

Elders in het Tijdschrift staat een mooi onderzoek naar klinische beslisregels bij de diagnostiek van patiënten met een klinische verdenking op acute longembolie.1 Tot grote vreugde van sommigen staan klinische predictiemodellen en predictieregels steeds meer in de belangstelling. In 2005 werden er volgens PubMed 61 artikelen gepubliceerd met de woorden ‘prediction model’, ‘prognostic model’ of ‘prediction rule’ in de titel.2 In 2011 was dit aantal meer dan verdubbeld tot 141 publicaties. Een groot deel hiervan gaat over het ontwikkelen van een predictiemodel. Voor veel modellen dreigt vergetelheid.3 Slechts een deel van de modellen wordt gevalideerd in een nieuwe setting, en een nog kleiner deel wordt getest op nut voor de klinische praktijk. ‘Nut’ betekent dat er meer zorg op maat gegeven wordt, met idealiter betere uitkomsten voor de patiënt tegen lagere kosten.4

De diagnostiek van longembolie is een belangrijk probleem. Er zijn verschillende risicofactoren bekend, zoals…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Contact Prof.dr. E.W. Steyerberg, statisticus (e.steyerberg@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: E.W. Steyerberg ontving royalties van Springer voor zijn boek Clinical Prediction Models. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 22 februari 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Ewout W. Steyerberg ICMJE-formulier
Betrouwbaarheid klinische beslisregels bij diagnostiek van acute longembolie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties