Diagnostiek van een recidief veneuze trombo-embolie

Klinische praktijk
Lisette F. van Dam
Gudula (Duliëtte) J.A.M. Boon
Lucia J.M. Kroft
Menno V. Huisman
Frederikus (Erik) A. Klok
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5550
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • Patiënten met een recidief veneuze trombo-embolie (VTE) worden in de regel levenslang met antistolling behandeld. De diagnose wordt echter bemoeilijkt doordat routine radiologische onderzoeken minder accuraat zijn bij het vermoeden van een recidief dan bij het vermoeden van een eerste VTE.
  • Aan de hand van een klinische beslisregel en bepaling van de D-dimeerconcentratie in het bloed kan de klinische voorafkans op VTE worden ingeschat. Deze onderzoeken zijn minder specifiek bij het vermoeden van een recidief dan een eerste VTE, waardoor bij een mogelijk recidief vaker radiologisch onderzoek nodig is.
  • Een recidief longembolie kan veilig worden uitgesloten aan de hand van een klinische beslisregel en een D-dimeerbepaling; het is niet zeker of een recidief diepe veneuze trombose (DVT) daarmee ook veilig kan worden uitgesloten.
  • De diagnostiek van een recidief longembolie bestaat uit een klinische beslisregel en een D-dimeerbepaling, indien nodig gevolgd door CT-angiografie van de longen.
  • Bij het vermoeden van een recidief DVT is compressie-echografie van de beenvaten het onderzoek van eerste keuze; wanneer bij een patiënt met een mogelijk recidief in hetzelfde been compressie-echografie geen uitsluitsel geeft kan met ‘magnetic resonance direct thrombus imaging’ een acute van een chronische trombose worden onderscheiden.
Auteursinformatie

LUMC, Leiden: Afd. Trombose en Hemostase: drs. L.F. van Dam en drs. G.J.A.M. Boon, arts-onderzoekers vasculaire geneeskunde; prof.dr. M.V. Huisman en dr. F.A. Klok, internisten-vasculair geneeskundigen. Afd. Radiologie: dr. L.J.M. Kroft, radioloog.

Contact F.A.Klok (f.a.klok@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Lisette F. van Dam ICMJE-formulier
Gudula (Duliëtte) J.A.M. Boon ICMJE-formulier
Lucia J.M. Kroft ICMJE-formulier
Menno V. Huisman ICMJE-formulier
Frederikus (Erik) A. Klok ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties