Toename van dyspneu bij covid-19-patiënten

Wat te doen?
Klinische les
07-07-2020
Duco D. Deenstra, Marten R. Nijziel, Arnoud F. Aldenkamp, Roland H.H. van Balkom en Frank W.J.M. Smeenk

Dames en Heren,

Sinds de diagnose ‘covid-19’ in Nederland voor het eerst werd gesteld is het aantal patiënten dat met covid-19 werd opgenomen in Noord-Brabant en later in heel Nederland snel gestegen. De behandeling is vooral ondersteunend omdat er vooralsnog geen curatieve behandeling is. Ziekenhuisopname is geïndiceerd bij forse kortademigheid of zuurstofdesaturatie. Toename van de kortademigheid kan te wijten zijn aan covid-19, maar dat is niet altijd het geval, zoals blijkt uit de ziektegeschiedenis van deze drie patiënten.

Ziekenhuisopname van covid-19-patiënten is geïndiceerd bij forse kortademigheid (ademfrequentie > 24/min) of significante desaturatie (lager dan 92-94%) waarvoor zuurstoftherapie noodzakelijk is. Als in het beloop van de infectie de kortademigheid bij patiënten toeneemt, kan dit berusten op toename van de door covid-19 veroorzaakte inflammatoire reactie in de longen; deze treedt vaak op in de zogenoemde 2e fase van de ziekte.1 Niettemin moeten ook andere oorzaken, zoals secundaire bacteriële infecties, decompensatio cordis en veneuze trombo-embolie (VTE), worden uitgesloten. Het is dan ook belangrijk om bij toename van kortademigheid in het beloop van een covid-19-infectie te blijven denken aan de bijbehorende differentiaaldiagnose en de toename niet te gemakkelijk te wijten aan het beloop van de covid-19-infectie zelf.

 

Patiënt A, een man van 67 jaar die bekend was met een lumbale scoliose, kwam op de Spoedeisende Hulp (SEH) met piekende koorts, droge hoest, moeheid sinds 2 weken en een drukkend gevoel op het sternum. Over de ...