Wanneer kwaliteitsverbetering botst met privacyregels

Een ledenpop hangt aan de rand van een houten muur.
Marcel Levi
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6551
Abstract

Uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners komt de kwaliteit en continuïteit van zorg ten goede. Volgens recent onderzoek vindt het overgrote deel van de patiënten dat geen probleem. Toch leidt de praktijk soms tot discussie met privacyfunctionarissen. En wat moet je dan? Op zoek naar de balans.

Het belang van continuïteit in goede patiëntenzorg is evident en staat niet ter discussie. Continuïteit kan evenwel lastig zijn doordat de complexiteit vaak de inbreng van verschillende zorgverleners vereist; daarnaast wordt een zorgetmaal door normaliserende arbeidsomstandigheden in verschillende diensten opgeknipt. Daarom wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan een zorgvuldige en volledige overdracht tussen opeenvolgende zorgverleners, om geen gegevens verloren te laten gaan.

Het is goed om het klinische beloop te volgen

Een risico van discontinuïteit is dat een arts het zicht verliest op het ziektebeloop bij een patiënt, terwijl dat juist uiterst waardevolle en leerzame informatie is, die niet zelden goede feedback verschaft op het eigen handelen en nuttig is om de zorgverlening telkens te verbeteren. Zo is de waarneming dat een patiënt met een pneumokokkenpneumonie meestal binnen een dag na het begin van de antibiotica sterk opknapt, terwijl dat bij een patiënt met een legionellapneumonie een…

Auteursinformatie

Amsterdam Universitair Medische Centra, afd. Inwendige Geneeskunde, Amsterdam: prof.dr. M. Levi, internist.

Contact M. Levi (m.m.levi@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marcel Levi ICMJE-formulier
Wat vinden patiënten van uitwisseling medische gegevens?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties