Nauwelijks bezwaar van SEH-patiënten tegen terugkoppeling medische gegevens

Close-up van een wit toetsenbord. Op de blauwe enter-toets staat het symbool van een omhooggestoken duim.
Bart G.J. Candel
Celine A.M. Karsonopoero
Roeland Arpots
Stacey Mans
Marlies E.B. Morsink
Wilma L.J.M. Duijst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6384
Abstract

Terugkoppeling van medische gegevens in de acute-zorgketen kan de kwaliteit van acute zorg verbeteren, maar leidt in de praktijk tot juridische discussies. Een belangrijk en niet eerder onderzocht aspect in deze discussie is de mening van de patiënt zelf. Het doel van deze studie was: onderzoeken of patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH) akkoord zijn met terugkoppeling van medische gegevens aan ambulancepersoneel en of dit verschilt van toestemming voor terugkoppeling aan de huisarts. Ook hebben wij onderzocht of patiënten akkoord zijn met inzage in hun dossier door de behandelend arts op de SEH om de diagnostiek en behandeling te kunnen volgen.

Methode

Wij voerden een multicentrisch, cross-sectioneel exploratief onderzoek uit op 3 SEH’s in Nederland (Máxima MC, Radboudumc en Reinier de Graaf Gasthuis) in de periode 3 mei-12 juni 2021. SEH-patiënten ≥ 18 jaar die per ambulance arriveerden, kregen een vragenlijst over toestemming voor de terugkoppeling van medische gegevens voorgelegd…

Auteursinformatie

Máxima Medisch Centrum, afd. Spoedeisende Geneeskunde, Veldhoven: drs. B.G.J. Candel, SEH-arts in opleiding; drs. S. Mans, SEH-arts. Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Spoedeisende Hulp, Delft: drs. C.A.M. Karsonopoero, SEH-arts in opleiding. Radboudumc, afd. Spoedeisende Hulp, Nijmegen: drs. R. Arpots, SEH-arts in opleiding; mr.drs. M.E.B. Morsink, SEH-arts, jurist. Maastricht University, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht: prof. mr.dr. W.L.J.M. Duijst, jurist.

Contact B.G.J. Candel (bart.candel@mmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Bart G.J. Candel ICMJE-formulier
Celine A.M. Karsonopoero ICMJE-formulier
Roeland Arpots ICMJE-formulier
Stacey Mans ICMJE-formulier
Marlies E.B. Morsink ICMJE-formulier
Wilma L.J.M. Duijst ICMJE-formulier
Wanneer kwaliteitsverbetering botst met privacyregels
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties